Till innehåll på sidan

Vanligtvis är sommaren en nyhetsfattig period – så var dock inte fallet i år. Brexit, terrorattentat i Nice och kuppförsök i Turkiet är några av händelserna som påverkade världens aktiemarknader i juli. SKAGENs förvaltare utnyttjade marknadsoron för att öka positionerna i bolag som de tror kommer att lyckas på längre sikt.

Få en snabb sammanfattning av månaden i statusvideon för juli:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.