Till innehåll på sidan

Nu börjar vi med kvartalsuppdateringar med våra portföljförvaltare, som ger dig senaste nytt om fonderna och berättar om hur de ser på framtiden. Som du kommer att se är intervjuerna gjorda på engelska, eftersom de ska kunna ses av våra kunder i olika länder. Vi hoppas du får nytta av filmerna.

Kvartalsuppdatering med tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki och portföljförvaltare Kristoffer Stensrud:

 Kvartalsuppdatering med aktiefonden SKAGEN Global och portföljförvaltare Tomas Johansson:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.