Till innehåll på sidan

SKAGEN Global hade ett bra kvartal efter att Brexitomröstningen öppnade upp möjligheter på aktiemarknaden. SKAGEN Kon-Tiki hamnade lite bakom jämförelseindex under kvartalet men är väl positionerad för att stå emot möjlig turbulens efter valet i USA, och vidare uppgång i tillväxtmarknaderna.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.