Till innehåll på sidan
Illustration med symboler för olika tillväxtländer: en elefant, en pyramid, en Jesusstaty, lökkupoler.
När vänder det för tillväxtmarknadsaktier? Det är en fråga som är svår att svara på. Inte minst därför att tillväxtmarknaderna är en mycket heterogen grupp. Illustration: Werksemd.

Hittills i år har Ryssland, Brasilien och Turkiet, som var bland de sämsta marknaderna 2015, gått starkast. Så var också fallet i april – trots politiska och ekonomiska oroligheter såsom protesterna mot Brasiliens president Dilma Rousseff och kraven att ställa henne inför riksrätt.

Tillväxtmarknader mer populära

Det finns flera orsaker till den senaste tidens ökade intresse för tillväxtmarknader. För det första har råvarupriserna stigit sedan februari efter att ha fallit kraftigt under de senaste två åren. Tillväxtmarknader har också blivit mer intressanta för amerikanska investerare eftersom den amerikanska centralbanken signalerar att de inte kommer att höja räntorna i lika snabb takt som de tidigare indikerat.

Företag med stor exponering mot tillväxtmarknader, såsom den amerikanska banken Citigroup och flera råvaruproducenter, klarade sig väl under månaden. Det negativa sentiment som omgärdat tillväxtmarknaderna under de senaste två åren tycks ha minskat något. Investerare verkar återigen intresserade av att öka exponeringen mot tillväxtmarknader.

Gynnas av råvaruprislyftet

Tillväxtmarknaderna har visat något bättre ekonomiska siffror än befarat, och råvarupriserna har stabiliserats och ökat något. Resultatet av det är högre aktiekurser för vissa av de råvaruproducenter som straffats onödigt hårt tidigare.

SKAGEN Kon-Tikis topp tre bidragsgivare i april var Mahindra & Mahindra, Tullow Oil och CNH Industrial. Både Mahindra och CNH Industrial tillverkar jordbruksmaskiner medan Tullow är ett oljebolag. I april sålde fonden också av DRD Gold efter en fantastisk resa under 2016 då aktiekursen stigit med mer än 200 procent.

Lundin Mining och Lundin Petroleum hörde till de bästa bidragsgivarna i SKAGEN Globals portfölj i april. Fonden passade på att öka positionen i Microsoft efter de negativa reaktionerna på bolagets senaste kvartalsrapport.

Stark utveckling

Råvarubolag fortsätter också att vara de viktigaste bidragsgivarna förSKAGEN Focus resultat. Koppargruvbolaget First Quantums aktiekurs fortsatte att stiga efter att bolaget rapporterat bättre resultat än förväntat under det första kvartalet och betonat den betydligt minskade risken för avtalsbrott under de kommande tolv månaderna. Pan America Silvers kurs sköt i höjden under månaden när det underliggande silverpriset fortsatte att normaliseras. Båda dessa innehav minskades ytterligare efter den starka utvecklingen.

Det är dock för tidigt att avgöra om tillväxtmarknaderna har återhämtat sig helt. Det finns fortfarande en hel del osäkerhet kring till exempel Kina och Brasilien.

Läs gärna mer om de bolag som bidragit till fondernas avkastning och om de viktigaste köpen och försäljningarna som skedde under april i månadens statusrapporter.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.