Till innehåll på sidan
Tre gruvarbetare i det kanadensiska gruvbolaget Glencores zinkgruva utanför Quebec studerar en planritning.
SKAGEN Credit har lyckats bra med sin företagsobligations-picking. Det kanadensiska gruvbolaget Glencore (bilden) är fondens största samlade innehav. Foto: Bloomberg.

Den globala aktiefonden SKAGEN Focus, som firade sin första födelsedag under månaden, gick det extra bra för. Fonden, som är inriktad på små och medelstora företag, slog sitt jämförelseindex i maj med 1,6 procentenheter. Det är den fjärde månaden i rad som SKAGEN Focus slagit sitt jämförelseindex.

Efter att en ganska tuff start i fjol, har SKAGEN Focus i år stigit med 4,2 procent medan världsindex gått upp bara en procent . För närvarande är cirka 65 procent av portföljtillgångarna små och medelstora innehav – även om denna procentsats kan variera betydligt över tid. SKAGEN Focus har en koncentrerad portfölj med cirka 35 innehav och investerar i strukturella vinnare och bolag i särskilda situationer.

Solen sken på aktiefonderna

Också för våra mer mogna aktiefonder gick det bra i maj.

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki levererade en överavkastning på 0,6 procent i maj och ligger hittills i år i linje med sitt jämförelseindex. Fonden gynnades av innehaven i State Bank of India, Tech Mahindra, UPL och Mahindra & Mahindra i Indien, som var en av de starkaste tillväxtmarknaderna i maj. Fonden hade det tufft i januari, men har sedan dess överträffat index varje månad i år. Antalet innehav i SKAGEN Kon-Tiki har reducerats till 63 och koncentrationen av de 12 positionerna har ökat till mer än 50 procent.

Aktiefonden SKAGEN Global hade också en bra månad, den gick upp 4,8 procent vilket var bättre än jämförelseindex. Hittills i år har fonden underpresterat något mot sitt jämförelseindex, främst på grund av negativa bidrag från de finansiella innehaven i januari och februari. Detta var resultatet av en inbromsning för den amerikanska centralbanken Feds räntehöjningar och lägre aktivitet inom fusioner och förvärv på grund av lägre ekonomisk tillväxt. Men dessa företag, inklusive försäkringsbolaget AIG och banken Citigroup, hade en kraftig återhämtning i maj.

Stark utveckling för utvecklade marknader

Ett anmärkningsvärt inslag i maj var den starka utvecklingen för utvecklade marknader jämfört med tillväxtmarknader. I maj gick världsindex upp med 4,4 procent medan tillväxtmarknadsindex bara gick upp med 0,4 procent. Denna starka återhämtning för utvecklade marknader innebär att gapet mellan de två marknaderna minskar snabbt. Hittills i år har tillväxtmarknader gett en avkastning på 1,6 procent medan utvecklade marknader gått upp en procent.

SKAGEN Focus var inte den enda av våra fonder för att fira sin födelsedag maj; SKAGEN Credit, vår företagsobligationsfond, fyllde två under månaden. Företagsobligationsmarknaden har varit i god form den senaste tiden. Med tanke på att Credit är valutasäkrad i euro, SEK och NOK och har en duration på ett år gynnas fonden enbart att vinster från företagsobligations-picking. Fonden har gett 3,2 procent hittills i år, klart bättre än sitt jämförelseindex.

Få en snabb uppdatering i videon ovan! För dig som vill fördjupa dig i de bolag som bidragit till fondernas avkastning och vilka som sålts och köpts i maj, se våra månatliga statusrapporter.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.