Till innehåll på sidan
Det ljusnar på tillväxtmarknaderna efter flera år med negativ utveckling. Foto: Bloomberg.

Till de positiva tendenserna på utvecklingsmarknaderna hör att:

  • den starkare dollarn inte har lika negativ effekt som tidigare.
  • råvarupriserna stiger.
  • makrosiffrorna är bättre än förväntat.

Många investerare har undvikit tillväxtmarknaderna i flera år, men detta kan vara på väg att ändras.

Se intervjun med Stein Svalestad:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.