Till innehåll på sidan
Knut Harald Nilsson och Kristoffer Stensrud.
Knut Harald Nilsson (till vänster) tar över som huvudförvaltare och Kristoffer Stensrud kommer nu att koncentrera sig på idégenerering och aktieurval i Kon-Tiki-teamet.

Knut Harald Nilsson har varit en del av SKAGEN Kon-Tikis portföljteam sedan 2006 och har haft delat huvudansvar för fonden tillsammans med Kristoffer Stensrud sedan 2014. Han har 25 års erfarenhet från finansbranschen, däribland flera nyckelroller.

– Jag är stolt över att få leda teamet framöver. Att Kristoffer kommer koncentrera sig på idégenerering och aktieurval ger ett extra stöd i att uppnå målet att stärka våra investeringsresultat, säger Knut Harald Nilsson.

Som en kommentar till hans mer fokuserade roll säger Kristoffer Stensrud:

– Stock-picking är min passion och denna förändring kommer ge mig mer tid åt att söka bästa möjliga investeringar för Kon-Tiki. Jag överlåter nu med varm hand de administrativa uppgifterna till Knut Harald Nilsson. Vi har inte varit helt nöjda med investeringsresultaten under de senaste åren och genom att göra dessa justeringar, kommer vi att skapa bättre förutsättningar för att öka avkastningen för våra kunder.

Kristoffer Stensrud är grundare av och en av de största ägarna i SKAGEN Fonder och är en stor investerare i SKAGEN Kon-Tiki samt medlem av portföljavdelningen.

Nytt team av produktspecialister

För att stärka servicen och kommunikationen för kunderna har Hilde Jenssen utsetts till chef för ett nytt produktspecialistteam med start den 12 oktober 2016. Hon har arbetat som portföljförvaltare för SKAGEN Kon-Tiki sedan oktober 2013 och har mer än 20 års erfarenhet av kapitalmarknaden som bland annat investeringsanalytiker och fondutvärderare.

– Hilde Jenssen var det självklara valet för att leda den nya avdelningen i SKAGEN. Hon har djupa investeringskunskaper och fantastiskt god kommunikationsförmåga – en unik kombination. Vi ser fram emot de fördelar detta kommer att ge våra kunder, säger Timothy Warrington, vice vd i SKAGEN.

Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki fortsätter med ett starkt team bestående av fyra portföljförvaltare: Knut Harald Nilsson, Kristoffer Stensrud, Erik Landgraff och Cathrine Gether.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.