Till innehåll på sidan
Den amerikanske valkampanjen rullar vidare. Donald Trump är en av kandidaterna som präglar mediabilden. Investerare är mycket spända på vad som kommer att ske om Trump vinner. Foto: Bloomberg

Efter två starka månader i juli och augusti med positiv kursutveckling på de flesta aktiemarknader, ändrades stämningen i september och uppgången mattades. En förklaring till detta hänger sannolikt ihop med osäkerhet inför med det kommande amerikanska valet som är lite av en showstopper. För vad händer om Donald Trump vinner? Det är ett huvudtema för en artikel skriven av SKAGEN Tellus förvaltare Torgeir Høien om det amerikanska presidentvalet.

Liten avmattning för tillväxtmarknader

SKAGEN Kon-Tiki gick upp med 0,6 procent i september. Tillväxtmarknader har utvecklats betydligt bättre än utvecklade marknader hittills i år. De tre bästa bidragsgivarna i SKAGEN Kon-Tiki i september var ryska dagligvarukedjan X5 Retail Group, koreanska Hyundai Motor och Indiens största däcktillverkare indiska Apollo Tyres. De sämsta bidragsgivarna var Samsung Electronics, Samsung SDI och fordonstillverkaren Mahindra & Mahindra. Samsung Electronics upplevde en tuff månad med stora svängningar efter batteriproblem för deras nyaste smartphone, Galaxy Note 7.

I september köpte SKAGEN Kon-Tiki även in sig i den brasilianska pappersproducenten Suzano. Trots uppgången i tillväxtmarknader hittills i år är dessa marknader fortfarande attraktivt prissatta i förhållande till utvecklade marknader. I månadsrapporten för Kon-Tiki kan du läsa mer om utvecklingen i fonden.

Bra kvartal för SKAGEN Global

Även om SKAGEN Global utvecklades något svagare än sitt jämförelseindex i september, gick fonden bättre än sitt jämförelseindex för hela kvartalet. De tre bästa bidragsgivarna var den brittiska dagligvarukedjan WM Morrison, Volvo Lastvagnar och den kinesiska sökjätten Baidu, medan de sämsta bidragsgivarna var GE, Teva och Citigroup. SKAGEN Global gick inte ur någon position helt, men minskade innehaven i ett antal företag som stigit sedan Brexit. Det var i synnerhet det brittiska företaget Kingfisher, som var ett av de bolag som föll efter Brexitomröstningen men som sedan gått upp kraftigt. Aktien är nu tillbaka på nivån före Brexit och SKAGEN Globalt har sålt av en del av innehavet med vinst.

SKAGEN Global investerade i september i det amerikanska bolaget Amerco (moderbolag till det mer välkända U-Haul). Företaget äger den största flottan av hyrlastbilar för flyttändamål i USA. Dessutom har bolaget en stark ställning på marknaden för lagring (self storage). SKAGEN Globalteamet menar att Amerco är undervärderad av marknaden. Amerco är fortfarande inte ett speciellt känt namn bland befolkningen ännu, vilket är ovanligt för ett företag med ett marknadsvärde på 6 miljarder dollar.

Stark utveckling under kvartalet för Vekst, Focus och m2

Trots att september var en blandad månad för våra tre mindre aktiefonder SKAGEN Vekst, SKAGEN Focus och SKAGEN m2, har de fortfarande utvecklats väl både i absoluta och relativa tal sedan årets början. Både SKAGEN m2 och SKAGEN Focus drabbades av osäkerheten på marknaden i september, där kvartalets goda utveckling bromsades något. SKAGEN Vekst hade fortsatt en bra månad både absolut och relativt.
Det är intressant att notera att fondanalysföretaget Morningstars ranking av globala fastighetsfonder visar att SKAGEN m2 var den bästa globala fastighetsfonden av totalt 85 fonder i år på den norska markaden. Fonden har genererat en avkastning på 13,5 procent sedan årets början. På skagenfonder.se hittar du statusrapporterna för alla fonderna där du kan läsa mer om fondernas utveckling.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.