Till innehåll på sidan

SKAGEns åsrapport 2015

I Årsrapporten kan du också läsa om:

 • Goda möjligheter
  För aktiefonden SKAGEN Vekst blev resultatet för 2015 minus 2,0 procent. Det kan vi inte vara nöjda med under ett år med möjligheter till långt bättre avkastning.

 • Ökad koncentration och starka amerikanska aktier
  Aktiefonden SKAGEN Global genererade 5,2 procents avkastning under 2015 och slog sitt jämförelseindex med 0,1 procentenheter. Fonden har nu levererat högre årsavkastning än index 15 av 19 kalenderår sedan starten 1997.

 • En ny tillväxt
  Utvecklingen i Kina påverkade de globala tillväxtmarknaderna även 2015. För tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki präglades 2015 av två halvor – efter sommaren förbättrades avkastningen rejält.
 • Därför varierar inflationseffekten så mycket
  Många råvaruproducerande länder har sett sin bytesbalans försvagas kraftigt de senaste åren. I några länder har inflationen också stigit en hel del men andra har bara fått en måttlig inflationsökning. Vad beror de här skillnaderna på? Och vad kan vi förvänta oss framöver?

Årsrapporten 2015 (pdf)

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.