Till innehåll på sidan

Ole Søeberg började arbeta i SKAGEN 2011 som portföljförvaltare av SKAGEN Vekst. I januari 2015 utsågs han även till investeringsdirektör. Han har bidragit till att utveckla rollen som investeringsdirektör, men brinner för att arbeta med investeringar och har därför beslutat att enbart koncentrera sig på portföljförvaltarrollen. Ändringen syftar också till att ytterligare stärka SKAGENs inriktning på att leverera bästa möjliga avkastning till våra kunder.

Leif Ola Rød har sedan tidigare erfarenhet som investeringsdirektör och kommer att stöttas av ett starkt och erfaret portföljförvaltarteam i sin dubbla roll. Han har varit vd för SKAGEN sedan januari 2015 och har 25 års erfarenhet av nordisk och internationell kapitalförvaltning.

– Under 2015 har aktiefondernas portföljer koncentrerats mer kring de bolag som förvaltarna är övertygade om. Som tillförordnad investeringsdirektör kommer Leif Ola att fortsätta det arbete som Ole påbörjat och skapa en gemensam, dynamisk investeringsmiljö som bidrar till att generera god avkastning, säger SKAGENs styrelseordförande Henrik Lisaeth.

SKAGEN har påbörjat sökandet efter en ordinarie investeringsdirektör.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.