Till innehåll på sidan

Anna S. Marcus

Kommunikationsansvarig

Hållbarhet - en historik

Av: Anna S. Marcus

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Här listar vi några viktiga milstolpar i historien om hållbar ...


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.