Till innehåll på sidan

Anna S. Marcus

Kommunikationschef / Communications Manager

Har det redan gått 25 år?

Av: Anna S. Marcus

Snabbfotad, kundorienterad och annorlunda. När SKAGEN nu fyller 25 genomsyras företaget fortsatt av den anda som rådde då grundarna bokstavligen delade ...


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.