Till innehåll på sidan

Anna S. Marcus

Kommunikationsansvarig

Goda lägen för stock pickers

Av: Anna S. Marcus

Med svängningar på aktiemarknaderna kommer också möjligheter att fynda undervärderade bolag med fina framtidsutsikter. Det är något som aktiefonden SKAGEN Globa ...


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.