Till innehåll på sidan
Demonstranter i gula tröjor i Brasilien protesterar mot president Dilma Rousseff.
Även om tillväxtmarknaderna fortfarande växer med tre-fem procent per år, och värderingarna av företagen är nere på mycket attraktiva nivåer, är det troligt att den fortsatta utvecklingen på dessa marknader kommer att fortsätta att erbjuda stora svängningar. Detta kan naturligtvis ge goda möjligheter för en långsiktig investerare med önskan att bygga upp sin exponering mot tillväxtmarknader. Foto: Bloomberg

Som global tillväxtmarknads-investerare har jag observerat strömmen ut från tillväxtmarknaderna i takt med att de ekonomiska utsikterna mörknat och oron ökat. BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har orsakat en stor del av detta.

Brasilien har haft en politisk kris och en omfattande korruptionsskandal har förvärrat den ekonomiska nedgången. Ett mer företagsfientligt Ryssland har sett fallande råvarupriser och är i recession. För Kina har den stora oron varit de ökande tecknen på avtagande ekonomisk tillväxt och att företagen har byggt upp ett skuldberg. Indien å sin sida kämpar för att genomföra de ekonomiska reformer som krävs för att nå sin fulla potential.

Denna soppa har toppats med frågor som rör den potentiella ränteökningen i USA, som bland annat bidragit till att stärka dollarn och sugit mängder kapital ur tillväxtmarknaderna. Räntehöjningar i USA är verkligen positiva eftersom de signalerar ennormalisering av räntenivån och en växande ekonomi.

Ljusare än någonsin

Som på alla fester, finns det några som inte ger upp och väntar på minsta tecken om att "nu ska vi ha kul." År 2016 inleddes med en knall och påföljande aktiefall, men vändningen och förnyad optimism kom snabbt. Är ökenvandringen över? På kort sikt kan det naturligtvis vara en hägring, men för tillfället verkar de största problemen ha försvunnit. Efter åratal av stark expansion prioriterar åter företagen i tillväxtmarknaderna avkastning på eget kapital, och en varaktig nedgång tycks ha avstannat. Dessutom ligger värderingarna, trots en viss återhämtning i början av året, kvar på krisnivåer (se grafen).
Det ser med andra ord i skrivande stund ljusare ut än någonsin. Det är därför inte förvånande att det inte råder någon brist på de som påstår att botten är nådd. Medier och analysrapporter är fulla av sådana rubriker. Efter mer än 40 år på aktiemarknaderna förstår jag mycket väl investerarnas önskan att åter tjäna pengar. Det är därför det är viktigt med lite perspektiv. Man bör fundera på om de underliggande utmaningarna för tillväxtmarknaderna verkligen har försvunnit.

Fortsatt osäkerhet

Den politiska och ekonomiska situationen i Brasilien är fortfarande osäker – om än lite mindre nu än under upptakten till störtandet av president Dilma Rousseff. När det gäller Kina, har landet hittills inte lyckats minska sitt skuldberg eller få igång den ekonomiska tillväxten. Ryssland är inte mer företagsvänligt trots att oljepriserna har stabiliserats och Indien har inte löst sina problem kring genomförandet av reformer.

Även om tillväxtmarknaderna fortfarande växer med tre-fem procent per år, och värderingarna av företagen är nere på mycket attraktiva nivåer, är det troligt att den fortsatta utvecklingen på dessa marknader kommer att fortsätta att erbjuda stora svängningar. Detta kan naturligtvis ge goda möjligheter för en långsiktig investerare med önskan att bygga upp sin exponering mot tillväxtmarknader.

Man bör dock komma ihåg att minsta motståndets väg till god aktieavkastning är företagens underliggande resultat. Vilka företag man väljer är därför mycket viktigt. Här vill jag lyfta fram de som fokuserar mest på avkastningen på det egna kapitalet. 

Då är det mindre viktigt om festen är över, eller för den delen precis har börjat.

Krönikan är tidigare publicerad i den norska tidningen Dagens Næringsliv.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.