Till innehåll på sidan
SKAGEN sponsrar SOS Barnbyars skola i Viet Tri i Vietnam. Skolan ger 1250 elever från familjer med begränsade ekonomiska resurser möjligheter till tillväxt och utveckling. Alla barn får mat i skolan och tillgång till ett brett utbud av aktiviteter. SKAGEN finansierar bland annat skolmaterial, böcker, lärarutbildning och underhåll.

SKAGEN har tidigare sponsrat SOS Barnbyar i 10 år, och genom ett nytt treårigt partnerskap med SOS Barnbyar kommer vi att investera i utbildning och framtida utveckling för de mest utsatta barnen och deras samhällen. Samarbetsavtalet mellan SKAGEN och SOS Barnbyar omfattar alla tre skandinaviska länder och innebär att SKAGEN är huvudpartner i Norge, men även arbetar med organisationen i Sverige och Danmark.

Stöder skolan

SKAGEN sponsrar SOS skola i Viet Tri i Vietnam. Denna skola ger 1250 elever från familjer med begränsade ekonomiska resurser möjligheter till tillväxt och utveckling. Alla barn får mat i skolan och skolan har också ett brett utbud av aktiviteter. SKAGEN finansierar bland annat skolmaterial, böcker, lärarutbildning och underhåll.

– Vi uppskattar att ungefär vart tionde barn i världen lever utan föräldrar eller riskerar att förlora föräldrarnas omsorg. SKAGENs engagemang bidrar till att stärka en grupp som ofta faller under radarn, men som måste prioriteras. Utbildning är vägen ut ur fattigdom för att skapa tillväxt och utveckling. Därför behöver vi mer samhällsmedborgare som tar ansvar ssom SKAGEN gör säger Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar i Sverige.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.