Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN sponsrar SOS Barnbyars skola i Viet Tri i Vietnam. Skolan ger 1250 elever från familjer med begränsade ekonomiska resurser möjligheter till tillväxt och utveckling. Alla barn får mat i skolan och tillgång till ett brett utbud av aktiviteter. SKAGEN finansierar bland annat skolmaterial, böcker, lärarutbildning och underhåll.

SKAGEN har tidigare sponsrat SOS Barnbyar i 10 år, och genom ett nytt treårigt partnerskap med SOS Barnbyar kommer vi att investera i utbildning och framtida utveckling för de mest utsatta barnen och deras samhällen. Samarbetsavtalet mellan SKAGEN och SOS Barnbyar omfattar alla tre skandinaviska länder och innebär att SKAGEN är huvudpartner i Norge, men även arbetar med organisationen i Sverige och Danmark.

Stöder skolan

SKAGEN sponsrar SOS skola i Viet Tri i Vietnam. Denna skola ger 1250 elever från familjer med begränsade ekonomiska resurser möjligheter till tillväxt och utveckling. Alla barn får mat i skolan och skolan har också ett brett utbud av aktiviteter. SKAGEN finansierar bland annat skolmaterial, böcker, lärarutbildning och underhåll.

– Vi uppskattar att ungefär vart tionde barn i världen lever utan föräldrar eller riskerar att förlora föräldrarnas omsorg. SKAGENs engagemang bidrar till att stärka en grupp som ofta faller under radarn, men som måste prioriteras. Utbildning är vägen ut ur fattigdom för att skapa tillväxt och utveckling. Därför behöver vi mer samhällsmedborgare som tar ansvar ssom SKAGEN gör säger Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar i Sverige.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up