Till innehåll på sidan

Agenda för vamötet

1. Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän.

2. Styrelsens årsrapport.

3. Revisionsberättelse.

4. Val av en styrelseledamot och en suppleant till SKAGEN AS styrelse.

• Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamot Per Gustav Blom omväljs

som andelsägarvald styrelseledamot med varaktighet till 2018.

• Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamot Aina Haug omväljs som

andelsägarvald suppleant med varaktighet till 2018.

5. Val till valberedningen

• Styrelsen föreslår att Trude Marit Risnes väljs med varaktighet till 2019.

6. Inkomna frågor från andelsägarna.

 

Förhandsrösta och fullmakt

Andelsägare kan enkelt logga in och rösta på Min sida. Det går också bra att skicka sin röstsedel till mailto:legal@skagenfondene.no eller SKAGEN, Postboks 160, N-4001 Stavanger. Förhandsröster ska vara SKAGEN tillhanda senast 4 mars 2016.

Innehav per 4 mars kommer att vara avgörande för antalet röster. Du som har förhandsröstat behöver inte registrera dig vid ankomsten. Vid valet justeras rösträtten så att andelsägare som äger samma värde får samma antal röster. Andelsägare kan rösta via fullmakt.

Röstsedel

Fullmakt

Kom ihåg att ta med legitimation och eventuellt registreringsbevis. Andelsägare har rätt att få frågor som skickats in skriftligt till SKAGENs styrelse senast en vecka före stämman behandlade.

Med undantag för valen kan stämman inte fatta beslut som binder fonderna eller förvaltningsbolaget.

Fondsamtal

Efter den formella delen av bolagsstämman kommer säljchef Pål Bergskaug att berätta om utsikterna framöver. Därefter blir det fondsamtal med flera av våra portföljförvaltare.

Enklare förtäring severas. Mötet är öppet för alla. Ta gärna med vänner och familjemedlemmar som vill höra mer om SKAGEN.

Med vänlig hälsning,

SKAGEN AS styrelse

Henrik Lisæth

Styrelseordförande

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.