Till innehåll på sidan
Köttproducenten JBS var en av SKAGEN Focus bästa bidragsgivare i augusti. Bolaget rapporterade 12 procents vinsttillväxt för andra kvartalet och är en av världens största livsmedelsproducenter. (Foto: Picjumbo)
Köttproducenten JBS var en av den globala aktiefonden SKAGEN Focus bästa bidragsgivare i augusti. Bolaget rapporterade 12 procents vinsttillväxt för andra kvartalet och är en av världens största livsmedelsproducenter. (Foto: Picjumbo)

Tillväxtmarknaderna fortsätter att generera betydligt bättre avkastning än de utvecklade marknaderna. Det är goda nyheter för våra aktiefonder. I augusti slog alla aktiefonderna sina jämförelseindex med god marginal, förutom SKAGEN Kon-Tiki som släpade efter lite.

Augusti var en god månad även för räntefonderna. Marknaden för företagsobligationer har varit god under hela sommaren och augusti var inget undantag.

Få en snabb överblick över fondernas utveckling i augusti:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.