Till innehåll på sidan

I slutet av januari 2016 meddelade vi våra kunder att vi höll på att utveckla en egen lösning för att registrera fondandelar och genomföra transaktioner. Syftet är att kunna erbjuda en mer flexibel teknisk lösning som ger oss möjligheten att utveckla våra tjänster för våra kunder.

Flytten till SKAGEN-konton gjordes under påskhelgen 2016. I samband med det har våra kunder fått nya kontonummer. Logga in och se ditt nya kontonummer. För dig som kund innebär detta inga skattemässiga konsekvenser, och du behöver inte göra någonting.

I samband med flytten har vi uppdaterat fondernas prospekt och SKAGENs affärsvillkor.

Frågor och svar om flytten

Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi till.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.