Till innehåll på sidan
Robotik- och energibolaget ABB är ett av SKAGEN Vekst topp tio innehav. Bilden visar ett elrum där strömmen kommer från ABB, ombord på en naturgasplattform utanför Norges västkust. (Foto: Bloomberg)
Robotik- och energibolaget ABB är ett av SKAGEN Vekst topp tio innehav. Bilden visar ett elrum där strömmen kommer från ABB, ombord på en naturgasplattform utanför Norges västkust. (Foto: Bloomberg)

Aktiefonden SKAGEN Vekst, som har hälften av sina investeringar globalt och den andra hälften i Norden, har hittills i år (per 31 augusti) stigit med 7,0 procent, jämfört med index som stigit 5,0 procent. Fonden har alltså uppnått en överavkastning på omkring två procent sedan årets början.

Vilka bolag har drivit fondens utveckling?

– Det är bland andra det svenska kosmetikaföretaget Oriflame, den amerikanska storbanken Citigroup och det nederländska teknikkonglomeratet Philips som bidragit till fondens goda utveckling det senaste året. Även bolag som den sydkoreanska eletronikjätten Samsung, den tyska affärsystemstillverkaren SAP och amerikanska e-handelsföretaget Ebay har varit positiva bidragsgivare, säger Alexander Stensrud i SKAGEN Vekst-teamet.

Var hittar SKAGEN Vekst bolagsinvesteringar för nävarande?

– Portföljen har i dagsläget en tilt mot industri, transport och teknologi. Jämfört med index är vi underviktade inom finans- och läkemedelssektorn. Vi är överviktade  i Sydkorea, underviktade i Nordamerika och Japan. Och vi har ingen exponering alls mot Storbritannien.

Ett av fondens större innehav, det svensk-schweiziska robotik- och energibolaget ABB har varit i fokus i affärsmedierna på sistone. Under året har ABB-aktien stigit med 30 procent, och i dagarna nåddes ett nytt årshögsta. Kursen är nu tillbaka på nivån från juni 2015. Bland annat förordar den svenska aktivistfonden Cevian att ABB bör delas upp. Hur ser ni på utvecklingen?

– Power Systems-divisionen har länge varit ett bekymmer för ABB. Den står för 17-18 procent av intäkterna men har gått med förlust. ABB har dock tagit itu med problemen i divisonen och utvecklingen fortsätter gå i rätt riktning. Vår investering i ABB bygger mycket på de interna effektiviseringar som bolaget kan göra, snarare än att det ska delas upp i olika delar. Vi konstaterar dock att bolagets komplicerade struktur gör det svårt för utomstående investerare att förstå de underliggande värdena. Exempelvis då ABB:s ledande position inom robotteknik överskuggas av oro för lågt oljepris.

Under det senaste året har SKAGEN Vekst minskat antalet innehav i portföljen kraftigt. Vad är bakgrunden?

– Det stämmer, och fonden består nu av 53 bolag. 91 procent av fonden är investerad i de 35 största positionerna. Aktieurvalet har vässats och när företag inte lever upp till förväntningarna i det ursprungliga investeringscaset har vi blivit snabbare med att sälja av. Målet är att komma ner till cirka 40 innehav.

– Som förvaltare tror vi att en mer koncentrerad portfölj, med tätare uppföljning av företagen och större handlingsutrymme, ger bättre möjligheter till god riskjusterad avkastning.

Se också:

Senaste staturapporten för aktiefonden SKAGEN Vekst (pdf 822 kB)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.