Till innehåll på sidan
En spelare använder Sony Corp Playstation VR (virtual reality) under video gaming konferensen EGX 2015 i Birmingham, Storbritannien den 24 september 2015. Virtual reality som underhållning, har varit i fokus både i Hollywood och Silicon Valley och teknikföretag söker efter nya sätt att attrahera publiken. Fotograf: Simon Dawson/Bloomberg

Årets oroliga start användes av SKAGEN Global för att investera i tre olika företag med spännande potential för en värdebaserad investerare som SKAGEN.

Korrigeringar i marknaden har skapat goda möjligheter för långsiktiga investerare och är en av de klassiska principerna för värdebaserade investerare. Detta gäller även för SKAGEN Global. Förvaltarteamet utnyttjade de möjligheter som gavs i nedgången och investerade i det kinesiska söktjänsteföretaget Baidu, det japanska underhållningsföretaget Sony och det franska IT-bolaget Capgemini.

Investering i Kinas svar på Google
Sedan Baidu etablerades som ett digitalt uppslagsverk för 16 år sedan i Peking har företaget utvecklats till en kinesisk motsvarighet till amerikanska Google. Baidu erbjuder för närvarande 57 olika onlinetjänster och är samtidigt Kinas största söktjänst. Då kinesiska aktier rasade under vintern fick SKAGEN Global-teamet en sällsynt möjlighet att komma in i Baidu till ett attraktivt pris.

Samtidigt som Baidus kärnverksamhet är mycket lönsam, är Baidus nya fokusområden inom ett antal nya onlinetjänster en förlustaffär. Bolaget har straffats av investerare. Portföljförvaltarna i SKAGEN Global tror dock att Baidu kommer att kunna stoppa förlusterna snabbare än vad många av de analytiker som följer bolaget förutspår. De innebär att Baidu kan öka resultatet med 30 procent per år med ett positivt kassaflöde. SKAGEN Globals basscenario indikerar en uppsida på 50 procent i aktien och en positiv kassabehållning ser till att begränsa nedsidan till cirka 15 procent.

Fransk och japansk feltolkning
I två andra nya företag i SKAGEN Global baseras investeringscaset också på en felbedömning av analytikerna.

Sonys historia präglas av företagets förmåga att skapa ikoniska produkter – från Walkman till PlayStation. Hårdvara har varit centralt i bolaget historisk sett, även för analytiker som fokuserar på de problematiska delarna av Sony som är just hårdvara. Underhållning och innehållsdelen i Sony får inte den uppmärksamhet de förtjänar. Ett talande exempel är Sonys spelplattform PlayStation. Denna klassiker håller på att utvecklas till ett "Netflix för spel" och indikerar en enorm potential som är underskattad av marknaden.

Samma trend gäller för analytikers syn på Europas största leverantör av IT-tjänster Capgemini. Marknaden uppfattar fortfarande det franska företaget som ett lite gammaldags cykliskt IT-konsultbolag. Koncernstrukturen har emellertid utvecklats i en ny positiv riktning i vilken de flesta av de cykliska komponenterna har tagits bort. Våra portföljförvaltares analyser visar att Capgemini kan öka marginalerna till 12-13 procent. Kanske till och med upp mot 15 procent till följd av organisk tillväxt på cirka 5 procent och ökade stordriftsfördelar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.