Till innehåll på sidan
PRI:s vd Fiona Reynolds och styrelseordförande Martin Skancke under PRI-konferensen i Singapore. Foto: Trygve Meyer.
PRI:s vd Fiona Reynolds och Martin Skancke under PRI-konferensen i Singapore. Foto: Trygve Meyer.

För de över 600 deltagarna var fokus tydligt under de tre dagarna av föredrag och workshops: att göra skillnad genom att investera hållbart.

SKAGEN undertecknade de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar 2012, och vi var på plats vid den ovanstående årsstämman, kallad PRI in Person, för andra gången. Vår resa har tagit oss från att ta de första stegen till att nu ha en glädjande A-rating i den årliga utvärderingsrapporten som PRI gör för organisationens samtliga medlemmar. I juli publicerade vi i tillägg en uppdatering av vårt hållbarhetsarbete.

Långsiktigt engagemang

– Vårt deltagande vid den årliga PRI-konferensen är en naturlig del av vårt långsiktiga engagemang i hållbarhet i våra investeringsportföljer, säger SKAGENs investeringsdirektör Alexandra Morris.

PRI in Person-konferensen hölls i Singapore, med deltagare från Europa, Asien, Afrika, Nordamerika och Australien. Konferensen ägde rum på ett konferenscenter inklämt mellan en ultramodern stad av stål och glas och en av världens mest trafikerade handelsfarleder.

Farleden förbi Singapore är den viktigaste rutten mellan Indiska oceanen och Stilla havet, vilken förbinder stora asiatiska ekonomier som Indien med Kina, Japan och Sydkorea – alla bekanta länder i en bekant region för SKAGENs investerare. Intressant nog passerar över 94 000 fartyg Singapore varje år, med en frakt som motsvarar ungefär en fjärdedel av världens handelsvaror, inklusive råvaror och produkter från tillverkningsindustrin.

Hållbarhet på uppgång i Asien

Det var därför ingen tillfällighet att konferensen hölls i Singapore, som har en lång tradition av att föra samman människor i en region som normalt är mindre känd för fokus på hållbarhetsfrågor. Ändå är något i världens folkrikaste region på väg att förändras – och det snabbt.

– Hållbarhet är på väg upp på den ekonomiska och politiska agendan i hela Asien, berättade PRI:s ordförande Martin Skancke för ett fullsatt auditorium under öppningsdagen.

Denna uppfattning delas av den internationella tidskriften Forbes, som utropat att det pågår "en tyst revolution inom grön finansiering med Kina i täten."

Obligatoriskt att redovisa

Forbes-artikeln citerade PRI in Persons huvudtalare Dr Ma Jun, chefekonom på People's Bank of China, landets centralbank och finansiella översynsmyndighet.

I sitt tal om insatser för att inrätta ett mer miljövänligt och hållbart finanssystem, nämnde Dr Ma Jun att utvecklingen i Kina nu bland annat går mot ett obligatoriskt redovisningssystem för bolag. Hongkong- och Singapore-börserna gör redan detsamma.

Vill utvecklas vidare

För SKAGEN, som är en global investerare med många investeringar i hela Asien och Stillahavsområdet, är dessa initiativ för ökad hållbarhet och rapportering välkomna. Vi ser nu fram emot ytterligare förbättringar inom redovisningsansvar och rapportering. Man får inte glömma att investeringar handlar om risker och möjligheter – och att hållbarhet i slutänden handlar om att holistiskt hantera investeringsrisker.

Läs mer om SKAGEN och ansvarsfulla investeringar

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.