Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Den amerikanska centralbankens chef Janet Yellen kommer troligen inte genomföra fyra räntehöjningar i år, såsom signalerades under 2015. Foto: Bloomberg

1. Lägre räntor

Mot slutet av 2015 ökade den amerikanska centralbanken, Fed, räntorna för första gången på närmare ett decennium. første gang på nær et tiår. Dessutom signalerade Fed att räntebanan framåt skulle stiga gradvis. Detta gav förväntningar om ytterligare fyra räntehöjningar under 2016. Men när marknaderna föll under början av året, föll även räntorna. Det gav ett lyft och positiv avkastning för high grade-obligationer. På så sätt gav dessa obligationer en form av skydd för investerare, och balanserade portföljer som bestod av en blandning av aktier och obligationer.

När aktiemarknaden tog fart igen i mitten av februari steg räntorna något, men inte till samma nivå som vid början av året. High grade-oblligationer blev därför mindre attraktiva även om de fortsatt är en viktig komponent i en balanserad portfölj.

2) Volatilitet

Sedan mitten av augusti 2015 har vi haft en period med högre volatilitet. De senaste veckorna har den minskat avsevärt. Men det faktum att volatiliteten, mätt enligt VIX Index, är lägre innebär inte att den allmänna osäkerheten är lägre.  Det vi har sett är att stora delar av de senaste månadernas volatilitet är kopplad till stora politiska beslut. Sådant är svårt att förutse. Därför bör vi inte bli överraskade om volatiliteten ökar snabbt. Dessutom kommer nya regleringar som syftar till öka den finansiella stabiliteten också ha en effekt på volatiliteten.

Volatilitet är i sig inte nödvändigtvis negativt, och kan faktiskt vara positivt om man använder den smart. Med en målmedveten rebalansering kan investerare faktiskt få en extravinst och öka den förväntade avkastningen på sina placeringar. 

3) Regionala skillnader

Tillväxtmarknaderna har varit impopulära ett tag, men det ändrades under första kvartalet. Tillväxtmarknaderna slog de utvecklade marknaderna de med sex procentenheter under kvartalet, den största marginalen i positiv riktning sedan 2009. Detta kan delvis förklaras med lägre räntenivåer och en svagare dollar, men de extremt låga förväntningarna på tillväxtmarknaderna i början av året är också en viktig förklaring.

Vi tror att skillnaderna mellan olika regioner kommer att vara stora även framöver, och därför bör investerare diversifiera portföljen mellan olika länder och regioner, förutom olika tillgångslag.Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up