Till innehåll på sidan
Efterfrågan på kyckling och andra proteiner ökar enligt SKAGEN Focus portföljförvaltare Filip Weintraub. Därför har han bland annat investerat i den amerikanska kycklingproducenten Pilgrim's Pride. Foto: Bloomberg

I en intervju med den norska affärstidningen Kapital berättar förvaltaren av aktiefonden SKAGEN Focus, Filip Weintraub, att han har en stark tro på alla bolagen i portföljen. Men på frågan om vilken bransch eller region han tror allra mest på svarar han:

– Pilgrim's Pride är en amerikansk kycklingproducent, som är en av de mest kostnadseffektiva. Folk måste ha mat, det finns en växande efterfråga på protein i världen. Kyckling går som allt annat i cykler, ofta på grund av till exempel sjukdomar. Bolagets aktiepris har varit lågt på grund av en sådan episod. Samtidigt är bolaget majoritetsägt av ett annat bolag i fonden, JBS.* Därför har det setts som en illikvid aktie trots det stora börsvärdet. Vi tror att JBS kommer att ta möjligheten att köpa ut bolaget,alternativt kombinera det med sina planer på att börsnoteras i USA.

Tuff start

Hittills har 2016 varit ett svårt år, med kraftiga börsfall över stora delar av världen. För en ung fond som SKAGEN Focus med få innehav slår kursfallen extra hårt. Filip weintraub pekar på den indirekta exponeringen mot Kina som en del av orsaken till att fonden inte har gett absolut avkastning sedan starten i maj 2015.

– Naturligtvis är ingen glad över fondens resultat under de första åtta månaderna, minst av allt vi själva. Trots det ser vi att det fortsatt finns kunder som går in i fonden, om inte annat därför att väldigtfå fonder arbetar med stock picking på riktigt idag. Vi tar det som en komplimang, och det är ett uttryck för tillit som vi tar på största allavar, säger Filip till Kapital.

*Brasilianska JBS är världens största köttproducent.

Det här är SKAGEN Focus

  • SKAGEN Focus är en koncentrerad aktiefond med brett och globalt mandat.
  • Målet är att investera i några få bolag med exeptionellrisk/reward-profil med fokus på absolutavkastning.
  • Fonden följer SKAGENs beprövade, aktiva investeringsfilosofi.
  • Focus lanserades den 26 maj 2015 och förvaltas av Filip Weintraub och Jonas Edholm.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.