Till innehåll på sidan

På valmötet omvaldes Per Gustav Blom som andelsägarvald styrelseledamot med varaktighet till 2018 med 97,2 procent av rösterna. Aina Haug omvaldes som andelsägarvald suppleant till 2018, också med 97,2 procent av rösterna.

Ny i valberedningen

Trude Marit Risnes valdes in som ny medlem av valberedningen med varaktighet till 2019, med 97,4 procent av rösterna. Risnes ersätter Barbro Johansson som medlem i valberedningen.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.