Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Brexit och våra aktiefonder

Vi närmar oss nu halvårsskiftet och utan att överdriva kan vi konstatera att de senaste sex månaderna inneburit stora utmaningar för de globala finansmarknaderna. Investeraroro för ekonomisk tillväxt, tillsammans med Storbritanniens val att lämna EU har tyngt avkastningen och ökat volatiliteten.

Det har skakat på börserna från Tokyo till New York de senaste dagarna då investerare försöker skapa sig en uppfattning om vilka effekter resultatet av den brittiska folkomröstningen kommer att få.

Man oroar sig för att den politiska och ekonomiska turbulensen efter omröstningen kommer att störa den redan så ömtåliga återhämtningen i den globala ekonomin. En särskild osäkerhetsfaktor är hur olika EU-länder kommer att påverkas av Brexit.

– Det har varit stökiga dagar. Samtidigt har det var en tid av urskillningslösa nedgångar i många marknader och sektorer. Volatilitet skapar möjligheter för en stock picker som SKAGEN, säger Knut Gezelius, huvudförvaltare av aktiefonden SKAGEN Global, om de senaste handelsdagarna.

Ingen eurobonus

Efter folkomröstningen i Storbritannien har globala aktier hittills tappat fyra biljoner dollar i värde, enligt Bloomberg. Globala investerare har sedan valresultatet tillkännagavs sökt tillflykt till vad som ses som säkrare investeringar, och sålt finansbolag.

I denna tid av godtyckliga nedgångar har avkastningen i två av våra fem aktiefonder fallit kraftigt i absoluta termer. Även om effekterna av folkomröstningen varierat, har nedgångarna varit direkt kopplade till den underliggande exponeringen mot finansbolag eller Londonnoterade och europeiska aktier. För globala tillväxtmarknader har effekten av den senaste tidens turbulens varit betydligt mer dämpad.

Aktiefonden SKAGEN Global är den fond som känt av marknadskrafterna mest, på grund av sin relativt höga exponering mot amerikansk och europeisk finans. Fonden har stora innehav i American International Group (AIG) och Citigroup. I slutet av maj hade SKAGEN Global 24 procent av tillgångarna investerade i finansbolag. Som en jämförelse var vikten för finans i MSCI All Country index 21 procent.

Håller fast vid investeringsfilosofin

– Vi har varit något överviktade inom finans. Något som kan förklaras av att vår värdebaserade investeringsfilosofi lett oss till undervärderade finansiella institutioner med långsiktig potential. Dessutom hör de flesta av våra innehav inom finans till de mest välkapitaliserade bankerna och försäkringsbolagen, så vi anser att denna kortsiktiga volatilitet är överdriven, säger Knut Gezelius.

Knut Gezelius påpekar att finansmarknaderna har en tendens att överdriva, både på väg upp och på väg ner. Han anser att de två ovan nämnda amerikanska finansbolagen har straffats alltför hårt de senaste dagarna. AIG och Citigroups direktexponering mot Europa är liten. Mer än två tredjedelar av AIG:s intjäning kommer från USA, och ytterligare 13 procent från Asien och Stillahavasområdet. För Citigroup kommer nästan hälften av intjäningen från USA, 19 procent från Asien och Stillahavsområdet och 17 procent from Latinamerika.

I den högkoncentrerade aktiefonden SKAGEN Focus, är finans också den sektor som dragit ner avkastningen mest under Brexit-oroligheterna. Fonden har lyckats behålla sitt relativa försprång gentemot index trots att AIG är fondens största innehav. Överavkastningen hittills i år bottnar i god stock picking inom andra områden, till exempel small caps och metaller.

Genom sitt innehav i den amerikanska banken Citizens Financial Group ger SKAGEN Focus också ett tydligt exempel på hur godtycklig försäljningen av finansbolag varit. Citizens Financial Group har en regional inriktning men aktien föll ändå markant i värde efter folkomröstningen i Storbritannien.

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst är den andra av våra aktiefonder som starkast påverkats av marknadskrafterna de senaste dagarna. De nordiska börserna har gått samma väg som sina övriga europeiska motsvarigheter efter folkomröstningen. Från Köpenhamn till Helsingfors har marknaderna fallit kraftigt.

Tillväxtmarknader gynnas

För den tillväxtmarknadsinriktade aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki har effekten av marknadsoron på fondens avkastning varit mer begränsad. Enligt en kommentar från Bloomberg har det brittiska valresultatet snarare förändrat investerarnas syn på globala politiska risker.

Europeiska politiker kommer att debattera Brexit i åratal, med ett seglivat osäkerhetsmoln över regionens aktiemarknader som följd. De globala tillväxtmarknaderna tycks gynnas av att politiska gräl och handelstvister kan få Federal Reserve och Europeiska Centralbanken att fortsätta med sina stimulanser en längre tid. Något som kommer att lyfta tillväxtmarknaderna som lidit av brist på likviditet sedan en tid tillbaka. Dessutom betraktas Brasiliens nya regering och Rysslands relativa isolering nu som fördelar.

Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki har därför klarat sig väl i stormen. Detsamma gäller vår globala fastighetsfond SKAGEN m2, som har nästan en tredjedel av tillgångarna i tillväxtmarknader, jämfört med en vikt på 25 procent för MSCI Real Estate Index.

Vilopaus

I skrivande stund tycks de internationella aktiemarknaderna ta en vilopaus för att åter utvärdera effekterna av den brittiska folkomröstningen. Det brittiska pundet, europeiska aktier och råvaror har vänt upp efter ett par dagar av kraftig nedgång. Våra portföljförvaltare ser positivt på sina innehav och anser att avkastningen kommer att förbättras i takt med att turbulensen lägger sig.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up