Till innehåll på sidan
Av världens 7,3 miljarder människor lever i dag mer än sex miljarder i tillväxtländer. Med god hjälp av den digitala revolutionen kommer dessa att bidra stort till världsekonomins tillväxt under de kommande åren. Bilden är tagen i Hongkong. Foto: Bloomberg.

Sedan millennieskiftet har allt fler tillväxtmarknader gått från att vara råvaruexportörer till att bli råvaruimportörer. Det är ett skifte i den globala ekonomin som ser ut att ha förbigåtts av de flesta.

Den som för några år sedan hävdat att USA år 2016 skulle skeppa ut de första lasterna med olja och gas från landet, hade nog setts som lätt sinnesförvirrad.

Trots detta trendbrott har fallande råvarupriser stärkt investerares tro på att tillväxtmarknaderna är en farlig plats. Att många har bitit på naglarna och flytt de brasilianska och ryska kapitalmarknaderna är begripligt.

Men tillväxtmarknaderna är ju så mycket mer. Om vi nu ska fortsätta tala om tillväxtmarknader kontra utvecklade marknader. Världen har alltid varit rund men är nu mer global än någonsin. Alla företag, oavsett var i världen de befinner sig, har tillgång till den senaste tekniken, som är en dörröppnare i de flesta marknader.

Hoppar bock

Enskilda länder hoppar bock över industrialiseringen och kliver rakt in i tjänsteekonomin . Avancerade maskiner, robotar, höghastighetsinternet och artificiell intelligens har gjort mänsklig arbetskraft överflödig inom produktion och logistik. Som de kända ekonomerna Erik Brynjulfson och Andrew McAfee uttrycker det: Den digitala revolutionen är så kraftfull att den än en gång omvandlar världsekonomin.

Ett bra exempel på länder som har tagit ett kvantsprång är Sydafrika. 80 procent av Johannesbörsens värde är kopplat till företag inom service- och tjänstesektorn. Av världens 7,3 miljarder människor lever i dag mer än sex miljarder i tillväxtländer. Med god hjälp av den digitala revolutionen kommer dessa att bidra stort till världsekonomins tillväxt under de kommande åren.

Ljuv musik för investerare

Delningsekonomin och teknikinnovationer kommer att prägla dessa mer än sex miljarder människors vardag. Detta bör leda till ökad produktivitet och bättre avkastning på investerat kapital. Ljuv musik för oss investerare.

Bilar kommer inte längre att vara statusmarkörer som står utställda på parkeringen större delen av av tiden. Lösningar som Carshare och Über löser transportbehoven. Infrastrukturen anpassas och regleras av en ny och innovativ värld. Den lilla mobilen med allt större hjärna blir än mer oumbärlig som livsledsagare och informationscentral. Behovet av alla möjliga slags prylar blir mindre än vad vi sett i USA och Europa.

Centrala frågor är då - När blir konsumenterna mätta, när når vi "peak saker"?" När är garderoben full? När är vardagsrummet så övermöblerat att du snubblar vart du än vänder dig?

Kanske står vi inför ett vägskäl. Att vi köper mindre av det vi egentligen inte behöver. Miljövänligt, i takt med tidens melodi. Vilket för oss tillbaka till råvaror och den senaste tidens prisfall.

God skörd i jordbrukssektorn

Efter 25 år i öknen ledde Det kinesiska undret till en råvaruboom under åren 2003 till 2011. Champagneruset födde en kraftig investeringsaptit, med påföljande baksmälla. Genom effektivt användande av en skarp och bra kniv har stora mängder dödkött skurits bort på kort tid. Med andra ord är sannolikheten liten för stora prisökningar.

Men det finns ett undantag: jordbrukssektorn. Här har det inte varit någon boom, och lantbrukarna har hållit sig långt borta från champagnen. Det kan leda till en god skörd under de kommande åren. Vi är dock skeptiska till att bönder i framtiden kommer att köra Lamborghinis, såsom investeraren Jim Rogers hävdade på SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2014.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.