Till innehåll på sidan

Huvudförvaltarna Ole Søeberg och Geir Tjetland stannar vid rodret med god support av junior portföljförvaltare Alexander Stensrud.

Erik Bergöö börjar sitt nya arbete som portföljförvaltare hos A.P. Møller Holding i Köpenhamn. Eriks avgång är hans egna val för att starta en ny karriärmöjlighet. Han avslutar sin anställning hos SKAGEN i slutet av september.

Vi har uppskattat Eriks bidrag till vår portföljledningsgrupp och önskar honom all lycka till i sitt nya jobb, säger Leif Ola Rød, vd för SKAGEN AS och investeringsdirektör.

SKAGEN Vekst har idag 7,4 miljarder SEK i förvaltat kapital. Fonden investerar i utvalda bolag i Norden och globalt, och har haft en avkastning i genomsnitt på 14 % sedan start den 1/12 1993.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.