Till innehåll på sidan
Streamingtjänster i en mobil
Musikbranschen har fått nya intäkter i takt med att streamingtjänster som Spotify och Apple Music stadigt fått nya abonnenter. Foto: Bloomberg.

Lanseringen av fildelningstjänsten Napster år 1999 och Apples iTunes två år senare blev början på en lång nedgångsperiod för den globala musikindustrin.

Intäkterna från inspelad musik minskade från 27 miljarder dollar för toppåret 1999 till under 15 miljarder dollar för 2014. Andelen piratkopierat material la naturligt nog sordin på försäljningen av licensierad musik och förblir en utmaning i många delar av världen. Den lagliga nedladdningstjänsten iTunes har snabbt utvecklats till en viktig distributionskanal, men har också bidragit till att vända försäljningen från lukrativa album till enskilda låtar.

Nya musikvanor

Under de senaste åren har framväxten av streamingtjänster bidragit till ännu en förändring i vårt sätt att köpa musik. Till skillnad från cd-skivor och MP3-filer, då kunderna köpte äganderätten till vissa låtar, köper de nu tillgången till stora musikbibliotek.

Men medan Napsters och iTunes utveckling klingade falskt i musikbranschens öron, slår Spotify och andra streamingtjänster bättre an. År 2015 ökade försäljningen av inspelad musik hyfsat för första gången sedan 1990-talet. Trots att intäkterna från både fysisk försäljning och nedladdningar fortsätter att minska, kompenseras det av det ökande antalet betalande streamingtjänst-abonnenter. Detta resulterade i en global försäljningstillväxt på tre procent jämfört med 2014.

Den positiva utvecklingen slutar inte här. Under första halvåret i år fördubblades antalet betalande abonnenter i USA, vilket bidrog till den starkaste tillväxten (+8 procent) i musikbranschen sedan slutet av 1990-talet. Och under de kommande åren finns det anledning att tro att ökningen av den globala internet- och smartphone-penetrationen – i kombination med mer flexibla abonnemang för streamingtjänster – kommer att bidra till fler betalande användare och högre intäkter för musikindustrin.

Men utvecklingen från fysisk försäljning via nedladdningar till streamingtjänster är inte utan risk för skivbolagen. En mycket viktig fråga på längre sikt är vilken betydelse dessa musikjättar kommer att ha i en förändrad verklighet.

Universal, Sony och andra skivbolag har spelat en viktig roll i att få nya stjärnor på musikhimlen. Med sin ekonomiska tyngd och omfattande resurser inom global marknadsföring och distribution är de fortfarande en viktig faktor bakom artisternas kommersiella framgångar.

Musikbranschens förutsättningar förändras

Både distributionen och marknadsföringen har dock förändrats i grunden. Musiker har numera mycket större möjlighetet att nå ut direkt till en global publik via tjänster som YouTube eller Spotify. Marknadsföringen förändras också, särskilt med tanke på den allt viktigare roll som sociala medier har.

Om skivbolagen skulle få en mindre – eller annorlunda – roll än de traditionellt har haft, kan maktbalansen i framtidens avtalsförhandlingar med kända artister rubbas. Vi ser redan tecken på förändring i form av omskrivna avtal direkt mellan Apple Music och några av branschens största artister.

Räddningen, åtminstone på medellång sikt, är skivbolagens stora kataloger av inspelad musik. Låtar från katalogerna, det vill säga musik som spelats in för mer än cirka 18 månader sedan, står för så mycket som 70 procent av uppspelningarna på Spotify och andra tjänster. Här har skivbolagen i stort sett eviga rättigheter, och alltså en stadig ström av framtida intäkter.

Dessutom är marginalerna på intäkterna från streamingtjänster mycket goda. Både produktions- och distributionskostnaderna är naturligtvis av en annan storleksordning än den vid försäljning av fysiska produkter.

Indirekt exponering i SKAGEN Kon-Tiki

För oss som investerare är det intressant att studera de branscher som genomgår stora förändringar. I tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki exponeras vi indirekt för musikindustrin genom vårt ägande andel i franska Bolloré. Detta bolag äger mer än 20 procent av Vivendi, som är ensam ägare till världens största musikbolag, Universal Music Group.

Även om vi bör akta oss för kategoriska spådomar för en bransch som kännetecknas av så snabb teknisk utveckling, verkar det för närvarande som att skivbolagen efter många hårda år kommer att kunna dansa till nya och bättre toner framöver.

Artikeln har tidigare varit publicerad i den norska affärstidningen Kapital

Läs mer om Bolloré och andra portföljbolag  i SKAGENs senaste Marknadsrapport

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.