Till innehåll på sidan
Porträttbild på Alexandra Morris, SKAGENs nya investeringsdirektör.
Alexandra Morris blir ny investeringsdirektör i SKAGEN. Foto: Sparebank 1.

Alexandra Morris har över 20 års erfarenhet från olika delar i den finansiella sektorn. Hon kommer nu närmast från DNB Asset Management där hon varit investeringsdirektör sedan augusti 2015.

– Vi är glada över att Alexandra Morris kommer ombord. Hon är välkänd och respekterad i finansbranschen. Vi ser fram mot hennes bidrag för att säkerställa fortsatt goda investeringsresultat och service till våra kunder, säger Henrik Lisaeth, styrelseordförande i SKAGEN.

Alexandra Morris är CEFA (Certified European Financial Analyst) och har en bakgrund som portföljförvaltare och analytiker. Mellan 2004 och 2015 var hon senior portföljförvaltare för två av Odin Fonders europeiska aktiefonder innan hon blev investeringsdirektör på DNB Asset Management. Alexandra Morris har även haft flera styrelseuppdrag i börsnoterade bolag, som exempelvis biotechföretaget Nordic Nanovector. Hon har även suttit i nomineringskommittén för bolag som Kongsberggruppen.

– SKAGEN Fonder är det mest intressanta fondbolaget i Norden. Företaget har ett gott renommé hos både kunder och konkurrenter. Jag ser en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla SKAGEN de kommande åren. Jag har kommit till slutsatsen att jag hellre arbetar i en mer renodlad verksamhet där fokus är kapitalförvaltning och vägarna mellan kunder, medarbetare och chefer är kortare, säger Alexendra Morris.

Alexandra Morris börjar i SKAGEN den 1 september som chef för portföljavdelningen som består av 23 portföljförvaltare. Hon kommer arbeta nära SKAGENs VD Leif Ola Rød.

SKAGENs grundare Kristoffer Stensrud ser fram mot att arbeta med Alexandra Morris:

– Vi känner Alexandra Morris sedan många år och har stor respekt för hennes kompetens och integritet. Vi tror att hon kommer passa väl in i SKAGEN och att hon kommer att vara en tillgång i att utveckla SKAGEN de kommande åren.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.