Till innehåll på sidan

Oslobörsen var stängd på Annandag Pingst och 17 maj, Norges nationaldag. Därför beräknade vi inga kurser under dessa dagar.

Här kan du läsa om beräkning av fondkurserna

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.