Till innehåll på sidan
SKAGEN Global-teamet har passat på att köpa mer Citigroup-aktier efter att den amerikanska banken fallit med ca 20 % i januari. Foto: Bloomberg.

I januari föll världsindex med 5,4 procent i svenska kronor. Tillväxtmarknader gick marginellt bättre och backade med 5,3 procent. Alla SKAGENs aktiefonder föll ungefär som jämförelseindex eller mer. Även SKAGENs räntefonder hade en tuff månad och de flesta fick se sig slagna av sina jämförelseindex.

Den stora händelsen inom makroområdet var att stora centralbanker i västvärlden blivit mer mjuka i sin kommunikation till följd av större ekonomisk osäkerhet. Den amerikanska centralbanken FED förväntas nu höja räntat endast en gång under 2016. Den japanska centralbanken BOJ har signalerat att man kommer använda sig av negativa styrräntor och den europeiska centralbanken ECB har flaggat för ytterligare penningpolitiska lättnader i mars.

Internationella prognosmakare, som exempelvis internationella valutafonden IMF, har justerat ner sina prognoser för BNP-tillväxt i världen något både för 2016 och 2017. Primärt för att uppgången i tillväxtmarknader förväntas bli svagare än man tidigare trott. BNP i världen förväntas nu växa med 3,4 respektive 3,6 procent 2016 och 2017.

Börsfall världen över

Investerare har flytt både utvecklade marknader och tillväxtmarknader på grund oro för att Kinas ekonomiska tillväxt ska mattas av. Men även för att farten i den amerikanska ekonomin ska sakta in. Stämningsläget har svängt från negativt till positivt och tillbaka igen. Samvariationen mellan aktiemarknaden och oljepriset har varit hög. Nedgången i globala aktier motsvarar ett värde på nästan åtta biljoner amerikanska dollar sedan den första januari 2016 fram till början av februari. Värst drabbade var bolag inom råvaror och energi, när oljepriset i januari fortsatte att falla, och finanssektorn.

Ett skäl till att finanssektorn fallit är farhågor om att problem för råvaru- och energibolag kan leda till kreditförluster för finansiella företag.

– Inledningen på året är den sämsta på länge. Utvecklingen i Kina borde inte ha kommit som en stor överraskning för någon. Vi ser detta som ett köptillfälle för långsiktiga aktieinvesterare. Detta gör den inte så dyra aktiemarknaden lite billigare. Vad vi nu ser är inte mer än en global korrigering som kommer med ojämna mellanrum, säger Ole Søeberg, investeringsdirektör i SKAGEN.

Möjligheter i korrektionen

Den amerikanska banken Citigroup, SKAGEN Globals näst största innehav föll med omkring 20 procent i januari 2016 som en följd av bland annat ökad osäkerhet om situationen i tillväxtmarknader i allmänhet och Kina i synnerhet. Ser man på den faktiska exponeringen Citigroup har mot Kina är den dock låg. SKAGEN Global-teamet har därför passat på att köpa mer aktier i fallet.


Kräftgången i Brasilien, landet befinner sig nu i en recession, har lett till fortsatta börsfall, vilket har skapat investeringsmöjligheter. SKAGEN Focus ökade exempelvis i januari sin investering i världens största köttproducent, brasilianska JBS. I januari gjorde också SKAGEN Focus en första investering i Pilgrims Pride, som är USAs största kycklingproducent. Bolaget ägs till tre fjärdedelar av JBS.

Läs mer i senaste statusrapporterna

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.