Till innehåll på sidan
Den amerikanska valstriden kommer att gå till historien som en av de tuffaste, och präglade år 2016. Foto: Bloomberg.

Video om året som gått och utsikterna framåt

Så ser SKAGENs investeringsdirektör Alexandra Morris på året som gått och utsikterna för 2017.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.