Till innehåll på sidan
Shanghai Composite Index har inte fallit så mycket sedan september 2008. Kristoffer Stensrud ser möjligheter i korrektionen. Foto: Bloomberg

– Inledningen på året är den sämsta på länge. Utvecklingen i Kina borde inte ha kommit som en stor överraskning för någon. Vi ser detta som ett köptillfälle för långsiktiga aktieinvesterare. Detta gör inte så dyra aktiemarknaden billigare, säger Kristoffer Stensrud, portföljförvaltare i tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

Investerarna har flytt marknader runt om i världen på grund av oro för att Kinas ekonomiska tillväxt mattas av. Stämningsläget har svängt från negativt till positivt och tillbaka igen. Både situationen i Kina och oljeprisutvecklingen spelar in. Nedgången i globala aktier uppgår till nästan sju biljoner amerikanska dollar sedan början av året.

– Vad vi nu ser är inte mer än en global korrigering som jag ser det. Aktiemarknaden är inte fruktansvärt dyr, historiskt sett, fortsätter Kristoffer Stensrud.

Kommer Kina att bromsa den globala tillväxten?

Priset på aktier i relation till företagens vinster (P/E) för MSCI All Country World Index är nu nere på 16,2, vilket är den lägsta noteringen sedan oktober 2014. För MSCI Emerging Markets Index är motsvarande tal 10,7, vilket är den lägsta noteringen sedan första kvartalet 2014.

Som en följd av oron har världsindex för aktier, mätt som MSCI All Country World Index hittills i år minskat mätt i svenska kronor 8,5 procent. Globala tillväxtmarknader har noterat en nedgång med 12,3 procent de första tre veckorna av året. Shanghai Composite Index har under samma tidsperiod minskat med 18,4 procent, vilket är den största nedgången sedan september 2008.

– Det finns en stor osäkerhet om den ekonomiska tillväxten i Kina och vad en uppbromsning där kan innebära för resten av världen. Tillväxttakten i Kina är förmodligen lägre än vad de officiella siffrorna visar, säger Torgeir Høien, som förvaltar den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus.

Korrigeringen påverkar alla sektorer

Om man tittar på MSCI All Country World Index på sektornivå ser man att alla sektorer har fallit hittills i år. Den största nedgången, 10 procent eller mer, återfinns inom material, energi, finans och sällanköpssektorer. Dessa sektorer är inställda på att hårdast drabbas av en inbromsning i den kinesiska ekonomin och de spridningseffekter detta kan ge till resten av världen.

SKAGEN Global har gått ned 7,1 procent, SKAGEN Kon-Tiki 9,9 procent och SKAGEN Vekst 9,0 procent (senaste kända kurser fredagen den 15 januari).

– Året har hittills präglats av volatilitet och det kan komma mer under året. Det bästa sättet är att vara lugn och utnyttja de möjligheter som uppstår, avslutar Kristoffer Stensrud .

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.