Till innehåll på sidan
Målning från tidigt 1900-tal med barn och en kvinna med korg i en trädgård.
Fritz Syberg, Kunstnerens hustru og barn i haven, 1909 (beskuren). Tillhör Skagens Konstmuseer.

SKAGEN har sedan 2002 införlivat ESG i investeringsprocessen, vilket gör det möjligt för portföljförvaltarna att fatta välgrundade beslut och få en mer fullständig bild av risker och möjligheter i samband med enskilda investeringar. Bland annat kan de bättre identifiera eventuella problem innan de trappas upp till händelser som skulle kunna minska värdet på fondernas investeringar.

Givet vårt ökade fokus på ESG är det glädjande att se att vi får bra feedback från både externa partners och kunder. Resultaten av vår PRI-utvärdering* för 2015 visar att vi står oss väl i jämförelse med andra fondförvaltare, något som också avspeglas i Morningstars ranking av norska fondförvaltares hänsyn till ESG i investeringarna. SKAGEN kom på en delad tredje plats i denna Morningstarranking.

Röstning

När vi lanserade vår nya webbplats 2015 la vi till en ny funktion från Institutional Shareholder Services (ISS), världens ledande leverantör av bolagsstyrningslösningar. Redan dagen efter att rösterna avgivits, kan våra kunder nu se hur fonderna röstat i portföljbolagen. En förklaring finns med i de fall vi har röstat mot bolagets ledning på bolagsstämman.

Under första halvåret i år var det totalt 199 bolagsstämmor med röstning, med så många som 2 488 röstpunkter på dagordningen. SKAGEN röstade vid 2 375 av dessa punkter, vilket motsvarar 95 procent av möjliga omröstningar – en ökning från 86 procent i slutet av 2015. Vi de möten vi röstade var 4,8 procent av rösterna emot bolagets ledning på en eller flera punkter på dagordningen.

I linje med vår policy har SKAGEN vanligtvis röstat emot punkter relaterade till emission av eget kapital utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, överdriven förvaltningsersättning utan koppling till resultat och val av styrelseledamöter som inte anses vara tillräckligt oberoende.

Under första halvåret 2016 har vi också varit inblandade i så kallade proxyfighter mellan aktivistinvesterare och nyckelpersoner i dryckesproducenten Stock Spirits och fiskoljebolaget Omega Protein – som båda är innehav i SKAGEN Focus. I båda fallen stödde vi två nya styrelseledamöter och hamnade på vinnarsidan.

Engagemang

Under året har SKAGEN också engagerat sig i olika portföljbolag. Våra portföljförvaltare talar regelbundet med ledningen i de företag vi investerat i. Vi dokumenterar de fall där vi har haft direktkontakt i en specifik fråga, oavsett hur stor eller liten frågan är.

Hittills i år har SKAGEN haft dialog med nio företag i skilda frågor av olika storlek. Vi har fortsatt följa upp vårt engagemang från förra året med det brittiska säkerhetsföretaget G4S. Dessutom har vi fortsatt vår dialog med danska bryggerikoncernen Carlsberg och det tyska byggmaterielbolaget Heidelberg Cement.

Ett nytt fall i år har varit brasilianska Banco do Estado do Rio Grande do Sul, som under flera år har skött löneutbetalningar för statligt anställda i delstaten Rio Grande do Sul. Den brasilianska staten, som med 57 procent av aktierna är majoritetsägare, meddelade i januari att de skulle börja ta betalt för rätten att bedriva verksamheten. Brasiliens aktieägarorganisation skickade ett brev där de uttryckte sin oro över de mindre aktieägarnas rättigheter i frågan. Även SKAGEN Kon-Tikis portföljförvaltare kontaktade banken och skickade också ett brev till ledningen där vi förklarade vår ståndpunkt. I april stödde vi också valet av en oberoende styrelseledamot.

Efter att norska oljefonden (Statens Pensionsfond) i april i år beslutit att utesluta stora kolrelaterade producenter och konsumenter, har vi sett en ökning av förfrågningar om vad SKAGEN nu kommer att göra. Vi har hittills inte följt oljefondens exempel och tagit med kol i våra ESG-riktlinjer. Vi har däremot engagerat oss i SKAGEN Globals investering Xcel Energy, som uteslutits av oljefonden. Givet vårt ansvar som förvaltare gentemot alla våra andelsägare på alla marknader där vi är verksamma, strävar vi ständigt efter att förbättra både våra ESG-riktlinjer och implementeringen av dessa.

Användbart verktyg

Våra ESG-riktlinjer har visat sig vara ett användbart verktyg för att hantera ESG-frågor i portföljerna. Att investera ansvarsfullt anser vi lönar sig på sikt, eftersom det hjälper oss att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Samtliga investeringar i alla våra fonder screenas, utvärderas och granskas i förhållande till våra hållbarhetsriktlinjer.

*PRI: FN-stödda Principer för Ansvarsfulla Investeringar

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.