Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Bremain eller Brexit?

Det är ingen tvekan om att marknaderna på kort sikt är nervösa inför en möjlig majoritet för Brexit. Kulmen nåddes i veckan när tabloidtidningen The Sun gick ut och rekommenderade sina läsare att rösta på att lämna unionen.

– En majoritet för att lämna EU kommer helt klart att skapa ännu mer osäkerhet, säger portföljförvaltare Jane Tvedt, som förvaltar obligationsfonderna SKAGEN Tellus och SKAGEN Avkastning.

– Marknaden prisar fotsatt in att Storbritannien röstar för att stanna kvar i EU, så om resultatet är det motsatta, kommer detta att innebära mer finansiell oro.

Citibank skrev i en kommentar till investerare den 14 juni att det är 68 procents sannolikhet att Storbritannien stannar kvar i EU, medan de senaste opinionsmätningarna visar en knapp majoritet för Brexit. Det är denna lilla majoritet och ökad sannolikhet för Brexit som har lett till turbulens på finansmarknaderna. Pundet har försvagats med nästan tre procent mot den amerikanska dollarn och euron sedan slutet av maj. På samma sätt har FTSE 100 fallit nästan fem procent mätt i pund under samma period.

Söker säkerhet

Det är inte bara i Storbritannien som folkomröstningen har påverkat marknaderna. Även andra länder, och SKAGENs aktie- och obligationsfonder, har märkt av osäkerheten.

Utvecklingen har också lett till i räntan på långa tyska och långa schweiziska statsobligationer har sjunkit till rekordlåga nivåer. Den tyska 10-åriga statsobligationsräntan sjönk för första gången under noll – efter att världens investerare innan folkomröstningen sökt sin tillflykt till vad som betraktas som säkra investeringar. Oron är att marknaden kommer att vara turbulent efter ett eventuellt nej till vidare EU-medlemskap.

– Man kan säkert uppleva att marknaden får ett slags ångestattack i samband med resultatet om resultatet blir utträde. Något av det är redan inprisat efter den senaste tidens marknadsrörelser, med det kan fortfarande bli en chock, säger JaneTvedt.

Ett stort osäkerhetsmoment är hur ett ja till Brexit kommer att sprida sig till andra länder i unionen. Om även politiker i andra länder börjar prata om ett utträde, kan det uppstå tvivel om EU:s framtid.

– Detta är något av det som oroar mig mest. Finansmarknaderna gillar inte osäkerhet. När resultaten väl är klart behöver det inte ta lång tid innan saker och ting lugnar ner sig, vad resultatet än blir. Dessutom kommer de olika centralbankerna att arbeta hårt för att stabilisera marknaderna, tillägger hon.

Bank of Americas globala ekonomiska stressindex visar att en majoritet av världens investerare förväntar sig att omröstningen ska få systemkonsekvenser. Detta index beräknas genom att mäta risk, efterfrågan på instrument för att säkra investeringar och kapitalflöden i det globala finansiella systemet. Alla mätningar över 0 indikerar högre finansiell stress än normalt.

Indexet uppdateras dagligen och låg den 16 juni på 0,7. Det är den högsta nivån sedan februari, men betydligt lägre än 1,3 under 2011 när eurokrisen var som mest intensiv och 3,0 under finanskrisen 2008, enligt uppgifter från Bloomberg.

Att indexet inte ligger högre hör förmodligen ihop med att marknaden fortfarande tror att de flesta britter röstar för att vara kvar i unionen, samtidigt som ett motsatt resultat inte behöver få lika negativa konsekvenser för resten av världen som den vi hade under 2008 och 2011.

Vad innebär en Brexit?

En majoritet som röstar för Brexit kommer inte innebära att Storbritannien lämnar unionen dagen därpå. Det finns flera skäl till det.

För det första är inte folkomröstningen i sig politiskt bindande, och den brittiska regeringen väljer vad den ska göra när resultatet är klart. Det sagt, kommer det vid en Brexitmajoritet att vara mycket svårt för regeringen att gå emot den allmänna opinionen. Det är uppenbart att en utbrytning skulle få såväl ekonomiska, politiska och diplomatiska konsekvenser efter mer än 40 års medlemskap.

Vid ett eventuellt utträde måste Storbritannien under de närmaste åren anpassa sig till en annan koppling till den inre marknaden, och kan förlora jobb, som troligen kommer att flytta till insidan av EU. Osäkerheten kan minska viljan att investera i företag och brist på handelsavtal kommer att minska handeln med andra länder, där EU är den största handelspartnern.

Storbritannien kommer att behöva förhandla om hur de ska vara knutna till Europa efter medlemskapet upphör – och det kommer att ta tid. EU skulle kunna hindra en sådan process för att säkerställa att andra inte går samma väg.

I det långa loppet kommer dock folkomröstningen inte att vara så betydelsefull.

– Det som i grunden driver den ekonomiska tillväxten på sikt är andra faktorer såsom förändringar i produktivitet, tillgång till kapital och arbetskraft. Om Storbritannien stänger gränserna för arbetskraftinvandring, kommer det att påverka tillväxtpotentialen på lång sikt genom lägre arbetskraftstillväxt. Dessutom kommer mindre inflöde av kapital till Storbritannien vara negativt för tillväxten. Men det råder stor osäkerhet om på lång sikt som i hög grad beror på de nya ramvillkoren och hur britterna anpassar sig utanför EU, säger JaneTvedt.

Brexit i SKAGEN-sammanhang

Folkomröstningen om Storbritannien ska lämna EU kommer att skapa turbulens på marknaden under ett tag. Det är bra att veta att SKAGENs aktiefonderer har relativt liten direktexponering mot Storbritannien i förhållande till fondernas storlek.

Aktiefonden SKAGEN Global är fonden med högst exponeringen med en vikt på 7,5 procent, vilket är i linje med vikten i MSCI World Index. Fastighetsfonden SKAGEN m2 har 2,8 procent av sina tillgångar i Storbritannien, medan globalfonden SKAGEN Focus ligger på cirka 2 procent. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Vekst har idag ingen direktexponering mot Storbritannien.

Lägger man till exponeringen mot övriga Europa blir siffrorna högre.

SKAGEN Global har totalt 30 procent av sina tillgångar placerade i europeiska länder utanför Norden. Detta inkluderar investeringarna i Storbritannien. SKAGEN m2 har som jämförelse 23 procent i Europa utanför Norden, medan motsvarande siffra för SKAGEN Focus 25 procent. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki har så lite som 1,4 procent av investeringarna i Europa.

I obligationsfonden SKAGEN Tellus finns ingen direkt exponering mot Storbritannien, men den har totalt 33 procent av sina tillgångar investerade i euroområdet.

– Även om vi inte förväntar oss att Storbritannien lämnar EU, är vi medvetna om marknadssvängningarna som resultatet av omröstningen kan medföra. Självklart kan det bli en viss rörelse, men det bör också ge investeringsmöjligheter både för våra aktie- och räntefonder, säger Jane Tvedt.

Se också vår tidigare artikel om Brexit: "Brexit blir början på slutet för EU"

Brexit

Väl rustade för brexit

Både SKAGEN Global och SKAGEN Insight har exponering mot Storbritannien men står väl rustade inför ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Brexit

Jakten på trygghet efter Brexit

Synen på var den geopolitiska risken är störst just nu ser ut att ha ändrats efter Brexit-omröstning ...

Brexit och våra aktiefonder

Det brittiska valresultatet kan ha ändrat investerarnas syn på globala politiska risker.

Brexit skapar vågor

Storbritannien röstade igår för att lämna EU – ett resultat som var oväntat för de flesta. SKAGENs ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up