Till innehåll på sidan

I nya Marknadsrapporten berättar våra portföljförvaltare om fondernas utveckling under andra kvartalet, effekten av Brexit och hur vi tagit chansen under oroligheterna att öka exponeringen mot utvalda bolag.

Till rapporten (pdf)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.