Till innehåll på sidan

Konfliktfyllt tredje kvartal

Geopolitisk oro och hot om atomkrig påverkade inte de globala aktiemarknaderna nämnvärt under kvartalet. Än ...

Fokus på Korea

Av: Alexandra Morris

Hittills under 2017 har de största politiska hoten kommit från Nordkorea. Det nuvarande avbrottet i Kim ...

Dollarns fall präglade juli

Under sommaren försvagades dollarn och bidrog till ytterligare medvind för tillväxtmarknaderna. Detta ...

Ett stabilt första halvår

Tillväxtmarknaderna fortsatte att utöka ledningen framför de utvecklade marknaderna under årets första hälft, ...

Ödmjuk stjärnförvaltare

Medier beskriver Øyvind Fjell som en stjärna och han rankas som en av Nordens bästa förvaltare av nordiska ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.