Till innehåll på sidan

Fokus på Korea

Av: Alexandra Morris

Hittills under 2017 har de största politiska hoten kommit från Nordkorea. Det nuvarande avbrottet i Kim ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.