Till innehåll på sidan
Två rader med Ben & Jerry's-glassförpackningar i olika smaker.
Unilever, som bland annat ligger bakom glassen Ben & Jerry's, är ett bolag som är fundamentalt undevärderat, enligt SKAGEN Globals portföljförvaltare. Foto: Bloomberg.

London-noterade Unilever har varit med i den breda globalfonden SKAGEN Global sedan 2011 och är ett av de största innehaven idag med närmare 5 procent av portföljen. Det 100 år gamla bolaget ligger bland annat bakom glassen Magnum, temärket Lipton, tvålen Dove och deodoranten Axe. Det har gett sina aktieägare en riktigt bra avkastning på nästan 10,1 procent i genomsnittper år i amerikanska dollar under de senaste tio åren, jämfört med 4,7 procent per år för världsindex MSCI AC World.

Fundamentalt undervärderat bolag

Unilever rönte nyligen stor uppmärksamhet när matjätten Kraft Heinz – som kontrolleras av investeraren Warren Buffett – ville ta över bolaget. Kraft Heinz la ett öppningsbud på 143 miljarder euro, 18 procent premium till kursen.

– Och det var bara ett öppningsbud. Värdet på Unilever är långt mycket högre. Man kan knappast tänka sig någon mer långsiktig värdeinvesterare än Warren Buffett, säger SKAGEN Globals huvudförvaltare Knut Gezelius.

Unilever har kallats en "ansvarsfull kapitalist" och har bland annat initierat olika program för att stötta jordbrukare, reducera vattenåtgången i sina fabriker och minska barnadödligheten i utvecklingsländer.

– Detta är ett fundamentalt undervärderat bolag och ett exempel på att det går att hitta värde även då P/E-talen inte är låga, säger Søren Milo Christensen, portföljförvaltare i SKAGEN Global.

Förändringar som kan framkalla värde

Den Storbritannien-baserade säkerhetsgiganten G4S (3 procent av SKAGEN Globals portfölj) kom med en god rapport i mars. I början av fjolåret vinstvarnade G4S och det fanns en oro över att utdelningen till aktieägarna skulle reduceras eller slopas helt, eventuellt i kombination med en nyemission. SKAGEN Globals portföljförvaltare köpte då fler aktier.

G4S är världens största säkerhetsföretag och verkar inom såväl bevakning som larm och kontanthantering. För cirka tre år sedan påbörjades en översyn av portföljen och en rad verksamheter har sedan dess sålts av, delar av skulderna gradvis betalats ned och kassaflödet börjar nu förbättras. Som ett led i sitt engagemang i miljö- samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG), har SKAGEN Global vid flera tillfällen träffat bolagsledningen och påtalat vikten av tydliga framsteg i planen att renodla bolaget och göra sig kvitt med problemtyngda verksamheter. 

– Det är viktigt att på så sätt skyndsamt återupprätta marknadens förtroende. G4S är en "turnaround story" med förändringar på väg som kan få aktiekursen att uppvärderas. Dessa börjar nu fungera. Dessutom får bolaget draghjälp av sin exponering mot tillväxtmarknaderna. Aktien har avkastat 28 procent hittills i år i lokal valuta, säger Knut Gezelius.

Banbrytande läkemedelsforskning 

SKAGEN Global har haft en övervikt i läkemedel- och hälsovårdssektorn – mätt i början av 2017 innehåller fonden 4 procent mer läkemedel än index. I fjol missgynnade det SKAGEN Global då rotationen från hälsoaktier ledde till att bland andra det schweiziska läkemedelsbolaget Roche utvecklades svagt.

Roche, som  i skrivande stund utgör närmare 5 procent av Globalportföljen, förbättrade dock resultatet för helåret 2016 och försäljningen var upp med 5 procent i schweizerfranc. Det var framförallt flaggskeppspreparaten mot cancer Avastin och Herceptin som stod för ökningen. I mars i år steg Roches kurs med 7 procent bara på en dag efter att bolaget rapporterat positiva resultat från en klinisk studie av Herceptin i kombination med ett annat cancerpreparat, Perjeta. 

Enligt Søren Milo Christensen och Knut Gezelius kan resultaten stärka Roches chanser att avvärja hotet från liknande generikapreparat på marknaden:

– De positiva resultaten gör att läkare världen över kan komma att skriva ut dessa livsuppehållande preparat och att patienter är villiga att betala för dem. Vår uppskattning är att detta kan leda till en 10-procentig ökning av årsresultatet.

 

Se också:

SKAGEN Global – rustad för överavkastning

Undervärderade, underanalyserade och impopulära: SKAGENs investeringsfilosofi

Därför investerar SKAGEN långsiktigt och ansvarsfullt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.