Till innehåll på sidan

Här hittar du SKAGENs räkenskaper för första halvåret (pdf, på norska).

För en översikt över hur fonderna har presterat varje månad eller varje kvartal, se de olika fondernas sidor här på webbplatsen. 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.