Till innehåll på sidan
Tittare ser en nyhetssändning efter att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un offentliggjorde kärnvapentestet i augusti.
Tittare ser en nyhetssändning efter att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un offentliggjorde kärnvapentetstet i augusti. Den ökande spänningen mellan USA och Nordkorea skapade svallvågor på aktiemarknaderna. Foto: Bloomberg.

Sensommarfriden tog tvärt slut när Kim Jong-Un återupptog utvecklingen av kärnvapenprogrammet i Nordkorea och skickade en våg av nervositet genom de globala aktiemarknaderna.

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki har stor exponering mot Sydkorea och följer mycket noga situationen i norr. Spänningarna i den delen av världen har varit konstanta under lång tid, och den stora geopolitiska eskalationen verkar inte ha påverkat de sydkoreanska aktierna nämnvärt.

Tre av Kon-Tikis bästa bidragsgivare i augusti var just sydkoreanska. Landet fortsätter generellt att erbjuda goda långsiktiga investeringsmöjligheter, med förbättrad bolagsstyrning och attraktiva priser. Det har dock inte hjälpt sydkoreanska Hyundai Motor, som fortsätter att drabbas av fallande efterfrågan från USA och stora utmaningar med distributionen i Kina. Mot slutet av månaden förstärktes portföljteamet med Fredrik Bjelland, som närmast kommer från norska Oljefonden i Shanghai.

En framgångssaga

I augusti firade aktiefonden SKAGEN Global ett sällsynt jubileum i fondbranschen. Fonden kan se tillbaka på två decennier av goda resultat och en unik historia. Under åren har SKAGEN Global gett en totalavkastning på 44 miljarder kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 14,5 procent, medan index har ökat med 5 procent under samma period.

Sökandet efter undervärderade kvalitetsbolag fortsätter med oförändrad styrka. Det visades i augusti då portföljteamet förvärvade tre nya spännande aktier: det tyska fastighetsbolaget Deutsche Wohnen, läkemedelsproducenten Waters Corporation och det globala försäkringsbolaget Chubb.

Positiv utveckling för fastighetsaktier

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 fortsatte sin goda utveckling i augusti och slog åter jämförelseindex. I allmänhet fortsätter fastighetsaktier de senaste årens goda utveckling och förblir eettn mycket attraktivt tillgångsslag. Detta gäller även för SKAGEN m2, där bolagen i portföljen hade en positiv bokslutssäsong under andra kvartalet. Tillväxtpotentialen är fortfarande hög i portföljen och fastighetsmarknaden är i allmänhet i god form i många delar av världen. 

Det kinesiska fastighetsbolaget Sun Hung Kai Properties togs in i portföljen i augusti. Bolaget har en välbalanserad affärsmodell och stark fundamental utveckling med verksamhet i både Hongkong och på fastlandet.

Teva Pharmaceutical drog ner i SKAGEN Focus

Det blev en utmanande månad för den koncentrerade globalafonden SKAGEN Focus. Ett par bolag i portföljen har haft en negativ utveckling, däribland läkemedelsbolaget Teva Pharmaceutical, som var en av de främsta orsakerna till att fonden presterade sämre i augusti. Teva levererade en svag rapport för andra kvartalet och minskade förväntningarna för resten av 2017. Teamet har fortsatt förtroende för att bolaget ska övervinna utmaningarna och kan gå stärkt ur denna period. Bland annat kommer sannolikt antalet konkurrerande generikaproducenter att minska på grund av prispress på marknaden.

På den positiva sidan kom den östeuropeiska dryckesproducenten Stock Spirits med en god rapport och steg med nästan 50 procent. Den brasilianska köttproducenten JBS kom också tillbaka starkt och har stigit med nästan 45 procent mätt i lokal valuta sedan mitten av juni. SKAGEN Focus sålde sig ut ur E-Mart i augusti efter att målkursen nåtts.

Øyvind Fjell sätter sin prägel SKAGEN Vekst

Øyvind Fjell, den nya portföljförvaltaren i aktiefonden SKAGEN Vekst, ägnade augusti åt att trimma den nordisk-globala portföljen och ersätta ett antal bolag med nya spännande positioner. Det innebar bland annat att Norwegian, Teva, Ericsson och H & M såldes ut. I stället ökade han positionen i vindturbin-bolaget Vestas, efter goda rapporter under andra kvartalet. En del av likviditeten användes till att öka exponeringen mot råvaror, som fortsätter den goda prisutvecklingen, i kombination med ökande popularitet. Av de nya företagen i portföljen kan det danska transportföretaget DSV nämnas.

Se också:

Alla fondrapporter för augusti
SKAGEN Global har gett kunderna 44 miljarder
Så lyckas SKAGEN m2 överglänsa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.