Till innehåll på sidan
En man sitter framför handlarskärmar. En amerikansk flagga i bakgrunden.
Förhandlingarna om den kommande skattereformen i USA gav medvind för amerikanska aktier i november. Foto: Bloomberg

Den stabila utvecklingen som hittills har präglat 2017 kom något ur kurs i november. Brexitförhandlingarna och inte minst förhandlingarna om den kommande amerikanska skattereformen skiftade trenden. Framför allt skapade USA: s skattereform några förändringar inom sektorer och geografiska områden. Tillväxtmarknaderna, som har legat i topp under lång tid, tappade en del av försprånget mot utvecklade marknader. Det var särskilt amerikanska aktier som påverkades positivt av rapporterna om reformen. Vi såg också förändringar på sektornivå, där särskilt defensiva konsumtionsvaror och telekom gynnades av utvecklingen. Aktier inom teknik och råvaror backade relativt sett.

Status quo för SKAGEN Global

Trots att november var en händelserik månad för globala aktier, slutade aktiefonden SKAGEN Global månaden nästan oförändrad. Månadens bästa bidragsgivare blev det globala konglomeratet 3M, som har lyckats utnyttja medvinden på tillväxtmarknaderna.

Månadens sämsta bidragsgivare var säkerhetsbolaget G4S. De levererade ett svagt kvartalsresultat och har problem med sin organiska tillväxt. Portföljförvaltarna valde därför att gå ur företaget under månaden för att ge plats åt andra bolag i portföljen.

Två attraktiva företag med spännande potential togs in. Det ena är det danska logistikbolaget DSV, som ser ut att vara väl positionerat för att växa inom global e-handel. Den andra är den tyska stålproducent ThyssenKrupp. Bolaget är mitt i ett antal positiva förändringar, som ger utsikter för bättre marginaler och lägre finansiell risk.

Två steg framåt och ett bakåt för SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknaderna tappade en del terräng i november, delvis på grund av medvinden för amerikanska aktier. Det förändrar emellertid inte den goda absoluta avkastningen för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki hittills i år, och för tillväxtmarknaderna. Hittills i år har fonden levererat en avkastning på 16,5 procent, vilket fortfarande är lite bakom jämförelseindex. Den starka tillväxten de senaste två åren på tillväxtmarknaderna har i stor utsträckning drivits av en kraftig vinstökning, som förväntas nå över 20 procent i år.

Den indiska jordbruksproducenten Mahindra visar styrka efter att ha levererat bra resultat i en generellt positiv räkenskapssäsong. Golar LNG var månadens bästa bidragsgivare och har fortfarande många spännande utvecklingsmöjligheter. Det lovar gott för framtiden. Ryska X5 Retail var en besvikelse efter ett svagt tredje kvartal. Portföljteamet tror fortfarande på investeringscaset och anser att utvecklingen endast är tillfällig. Fonden sålde ut sydafrikanska Massmart och PC-producent Lenovo.

SKAGEN Focus gör lysande affärer i cement

Den koncentrerade globala aktiefonden SKAGEN Focus gav en god relativ avkastning i november. Med en portfölj på upp till 35 bolag fanns det som vanligt företagsspecifika händelser som präglade utvecklingen. Det sydkoreanska sportmärket Fila stod för det bästa bidraget under månaden efter att dotterbolaget Acushnet levererat starkare resultat än väntat. Teamet reducerade sin position i månadens svagaste bidragsgivare AIG. Det multinationella försäkringsbolaget visade svaga kvartalssiffror och tecken på en svagare utveckling.

Portföljteamet har en alltmer övertygande investeringshypotes i cementbolag i Asien. En av fondens bästa bidragsgivare, det japanska cementbolaget Taiheiyo Cement,närmade sig i november den målkurs som förvaltarna satt upp. Teamet har därför börjat skala av innehavet. De utnyttjade tillfället till att flytta kapital till två sydkoreanska cementproducenter; Hanil Cement och Asia Cement. 

Tysk medvind i SKAGEN m2

SKAGENs globala fastighetsfond SKAGEN m2 hade en stark månad relativt sett. Fonden har just firat sitt femårsjubileum och fortsätter den positiva och stabila utvecklingen från de senaste åren. Rapporteringsperioden återspeglade huvudsakligen resultat i linje med eller bättre än portföljförvaltarens förväntningar.

Den här månadens bästa bidragsgivare var det tyska företaget Dic Asset, som gynnades av den positiva utvecklingen på den tyska fastighetsmarknaden. Det motsatta var sant i Sverige, där motvind från en framtida skattereform och rädsla för överhettad bostadsmarknad drabbade fler bolag i portföljen. Norska Self Storage Group var en ny position i portföljen. Lagring är fortfarande en marknad med hög potential i Skandinavien, där företaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Råvaror skapar utmaningar för SKAGEN Vekst

Efter en period med stark absolut och relativ utveckling gick den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst in i en mer utmanande månad. Portföljen påverkades av ny osäkerhet inom hållbar energi till följd av den amerikanska skattereformen. Det missgynnade särskilt danska Vestas Wind Systems, som var månadens sämsta bidragsgivare. På samma sätt påverkades flera av råvaruföretagen i portföljen av fallande råvarupriser.

På den positiva sidan fortsatte den goda utvecklingen i fondens ryska bolag, till exempel Sberbank som står för 2,75 procent av fonden. Den goda ryska utvecklingen har också påverkat Carlsbergs försäljning, vilket bidrog positivt.

Med Øyvind Fjell i spetsen fortsätter teamet att utveckla och trimma portföljen. Detta innebar att man skildes från ett antal mindre investeringar, däribland Danieli, Philips Lighting och I.M. Skaugen. US Thermo Fischer Scientific togs in i portföljen.

Få en snabb uppdatering om alla räntefonder och aktiefonder i videon nedan och i månadens statusrapporter

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.