Till innehåll på sidan
SKAGENs huvudkontor i norska Stavanger. I Sverige finns kontor i Stockholm och Göteborg.

SKAGEN kommer att vara ett separat bolag i Storebrandkoncernen, med en egen styrelse under ledning av Odd Arild Grefstad, koncernchef för Storebrand.

Huvudkontoret kommer fortsatt att ligga i Stavanger på Norges västkust. SKAGENs investeringsfilosofi och -process kommer att förbli densamma, och portföljförvaltarna och andra nyckelmedarbetare omfattas av ett delägarprogram. SKAGEN kommer även framöver att hålla i kundrelationerna men kunna erbjuda sina kunder ett bredare produktutbud och fler finansiella tjänster.

I en förvaltningsbransch i konstant förändring, ser SKAGEN mycket positivt på att få en stark och solid finansiell aktör som ägare. Transaktionen kan ge synergier och öka SKAGENs potential att tillgodose kundernas bästa intressen på sikt.

– Vi tror att detta kommer att ge oss möjligheten att ge våra kunder ett ännu bättre erbjudande. Genom våra två organisationers kompletterande expertis och Storebrands finansiella soliditet, kommer vi att ha större möjlighet att vara innovativa och investera i framtiden. Som alltid är vår främsta prioritet att ge kunderna bästa möjliga långsiktiga avkastning och service, säger SKAGENs vd Øyvind Schanke.

– Som en av de ledande sparaktörerna i Norden, ser vi förvärvet av SKAGEN som en viktig byggsten i vår inhemska och internationella tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att ta del av SKAGENs stora kompetens inom aktiv förvaltning, kundrelationer och erfarenhet av distribution internationellt. Från vår sida kommer vi att positionera oss för fortsatt tillväxt inom sparområdet och på så sätt skapa värde för våra investerare, säger Storebrands koncernchef Odd Arild Grefstad.

För pressfrågor, välkommen att kontakta Anna S Marcus, kommunikationsansvarig, på asm@skagenfonder eller 0733-644 717.

Om Storebrand:
Storebrand är en ledande finans- och försäkringskoncern på den nordiska marknaden för långsiktigt sparande och pensionslösningar. Huvudkontoret är beläget i Lysaker, nära Oslo. Storebrand har mer än 620 miljarder kronor under förvaltning och är Norges största privata kapitalförvaltare. Koncernen har totalt 1,9 miljoner kunder i Norge och Sverige och en historia som sträcker sig tillbaka till år 1767. Storebrand är noterat på Oslo-börsen.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.