Till innehåll på sidan
I rapporterna kan du läsa om de händelser som har påverkat fonderna mest under kvartalet. Portföljförvaltarna skriver om de bolag som bidragit mest - och sämst - till fondernas utveckling, om aktiviteten i portföljen och om vad som kommer framöver.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.