Till innehåll på sidan
Bild med dollarsedlar i förgrunden.
En försvagad dollar skapade oro och ledde till kursfall på de globala aktiemarknaderna i juli. Foto: Bloomberg

Juli innebar ett steg framåt och två tillbaka. En försvagad dollar skapade oro och ledde till kursfall på de globala aktiemarknaderna. Det gällde också SKAGEN Global, som tappade lite mark under de två första sommarmånaderna. Fonden ligger dock fortsatt före sitt jämförelseindex hittills i år.

Förvaltarteamet har använt sommaren till att trimma portföljen och lägga till ett par spännande bolag, till exempel försäkringsbolaget Beazley. Det nederländska företaget har specialiserat sig på en rad speciella försäkringsområden, bland annat cyberkriminalitet som växer kraftigt. State Bank of India lämnade portföljen efter en stark kursutveckling, och därtill valde teamet att sälja sitt innehav i General Electric i slutet av juli.

Positiva förväntningar på tillväxtmarknaderna

Det fortsätter att blåsa positiva vindar på tillväxtmarknaderna, något som förstärktes av ytterligare en månad med bättre avkastning än de utvecklade marknaderna. Vi är nu uppe i 20 veckor i rad med positiva inflöden till tillväxtmarknaderna, vilket är ett nytt rekord. Hittills i år har 49,6 miljarder dollar flödat in till världens tillväxtmarknader.

Juli blev en utmanande månad för SKAGEN Kon-Tiki, även om de flesta portföljbolagen hade en bra månad. Detta berodde främst på en rad nedslående resultat från några av de tio största positionerna i portföljen. Speciellt Hyundai Motors hade ett markant kursfall efter en dyster kvartalsrapport. Portföljen är fortsatt attraktivt prissatt med en genomsnittlig förväntad avkastning på 30 procent i förhållande till kursmålen.

Fortsatt medvind för SKAGEN m2

SKAGEN m2 fortsätter den goda utvecklingen och har levererat betydande överavkastning hittills i år. De globala fastighetsmarknaderna klarade dock inte riktigt att leva upp till den goda utvecklingen i juni och tappade lite momentum. Månadens bästa bidragsgivare var Global Logistics Properties. Det finska fastighetsbolaget Sponda lämnade portföljen efter att Blackstone lagt ett bud på bolaget. British Land, Ashford Hospitality Trust och Axiare fick också lämna portföljen efter att fondens jämförelseindex ändrades.

Brasiliansk comeback i SKAGEN Focus

Efter ett mycket starkt 2016 har ett antal av SKAGEN Focus största positioner haft en del dåliga nyheter. Det har lett till att fonden ligger lite efter index hittills i år. Värst har det varit för den brasilianska matproducenten JBS som har gått igenom en utmanande vår. Därför var det extra positivt att juli äntligen innebar en betydande uppgång för aktiekursen, efter att bolaget klarat av att refinansiera sina skulder. Dessutom bekräftar en rad rapporter att investeringstesen om bättre vinstmarginaler på kött bör stå fast.

Förvaltarteamet sålde sitt innehav i FPP, som är huvudägare i Peugeot, då aktien nådde sitt kursmål. Innehavet i Fourlis och E-Mart har också reducerats betänkligt, då aktierna nu handlas nära riktpriset.

Øyvind Fjells första månad i SKAGEN Vekst

SKAGEN Veksts nya huvudförvaltare Øyvind Fjell tog över rodret i den global-nordiska aktiefonden SKAGEN Vekst i juli. Øyvind Fjell har redan sagt att han kommer att sätta sin tydliga prägel på portföljen.

Den första månaden användes bland annat till att koncentrera portföljen ytterligare – den består nu av 48 innehav. Teamet fokuserar på bolag med solid fundamental utveckling och starka kassaflöden. Det innebär bland annat att förvaltarteamet har köpt in sig i Applied Materials och Broadcom. Dessa två företag har båda en kraftig exponering mot halvledarindustrin, en teknologi som upplever stark tillväxt och stor efterfrågan.

Se också fondernas senaste statusrapporter

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.