Till innehåll på sidan
Från Norges bank i Shanghai till SKAGEN i Stavanger: Fredrik Bjelland blir ny portföljförvaltare i tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

I sin nuvarande position har Fredrik varit ansvarig för delar av NBIM:s Shanghai-baserade investeringsteam samt den dagliga förvaltningen av bankens kinesiska aktieportföljer. Han har lång och bred erfarenhet av aktieförvaltning av såväl tillväxtmarknader som utvecklade marknader, och har även tidigare varit aktieanalytiker på Morgan Stanley.

– Fredrik har alla de kvalitéer vi letar efter hos en portföljförvaltare; starka färdigheter inom fundamental aktieanalys, ett gediget track record, ambition och integritet. Han passar också väl in i portföljteamet både socialt och kulturellt, och vi är väldigt glada över att kunna önska honom välkommen ombord. Att rekrytera den bästa kompetensen till att förvalta våra kunders tillgångar är SKAGEN:s enskilt viktigaste uppgift, säger investeringsdirektör Alexandra Morris.

– Jag är jätteglad över att bli en del av SKAGEN Kon-Tiki, en av de mest framgångsrika och namnkunniga fonderna i sitt slag. SKAGENs starka värderingar och tydliga investeringsfilosofi är en utmärkt utgångspunkt för att kunna generera överlägsen riskjusterad avkastning till kunderna, säger Fredrik Bjelland.

Fredrik Bjelland börjar i SKAGEN den 28 augusti 2017, och flyttar då från Shanghai tillbaka sin hemstad Stavanger i Norge.

Stafettpinnen går vidare

Efter mer än 15 år som portföljförvaltare för SKAGEN Kon-Tiki, kommer nu Kristoffer Stensrud att gå över till en roll som senior advisor och mentor till SKAGENs ledning och investeringsteam i stort. Kristoffer är en av SKAGENs grundare och större ägare.

– Kristoffer kommer att bli en uppskattad mentor, inte minst för de yngre portföljförvaltarna. Han är extremt kunnig och har en fantastisk förmåga att generera idéer. Han är okonventionell, nyfiken och öppen för nya intryck. Den nya rollen kommer att passa hans personlighet, och han kommer även fortsättningsvis vara en positiv kraft som gynnar alla SKAGENs kunder, säger Øyvind Schanke, SKAGENs vd.

Ett dedikerat team

SKAGEN Kon-Tiki-teamet kommer framöver att bestå av huvudförvaltaren Knut Harald Nilsson och portföljförvaltarna Catherine Gether och Fredrik Bjelland. Med deras kompletterande kompetenser är teamet gott positionerat till att fortsätta SKAGEN Kon-Tikis starka, långsiktiga track record med att leverera överavkastning genom bottom-up stock picking och aktiv förvaltning.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.