Till innehåll på sidan

Välkommen till valmöte onsdag den 8 mars 2017 kl. 18 på Clarion Hotel Energy Madla i Stavanger i Norge.

Efter den formella delen av mötet blir det fondsamtal med våra portföljförvaltare.

Som andelsägare kan du förhandsrösta under perioden 20 februari till 3 mars. 

Dagordning och mer information om mötet

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.