Till innehåll på sidan
Gatuscen från Kina med folkmyller och kinesiska flaggor.
Bara i år har tillväxtmarknaderna sett en ökning med 8,0 procent, vilket är den näst bästa starten på ett år sedan 2006. Foto: Bloomberg.

Det senaste året har det varit bra att vara en värdebaserad investerare med förkärlek för tillväxtmarknader. Tillväxtmarknaderna har gått betydligt bättre än de utvecklade marknaderna de senaste 12 månaderna. Bara i år har tillväxtmarknaderna sett en ökning med 8,0 procent, vilket är den näst bästa starten på ett år sedan 2006.

Värdeaktier har också överträffat tillväxtaktier det senaste året för första gången på länge, enligt den oberoende fondanalysfirman Morningstar i en ny analys. Värdeaktier i kategorin Stora globala bolag gav en genomsnittlig avkastning på 4,3 procent 2016, jämfört med tillväxtaktier med ett genomsnitt på 1,9 procent mätt i euro.

Det är två positiva trender som också återspeglas i SKAGENs fondavkastning, där sju av åtta fonder ligger ordentligt före index under de senaste 12 månaderna.

Stark stock picking i SKAGEN Kon-Tiki

Frågan är naturligtvis hur varaktig tillväxtmarknadernas och värdeaktiers är. Trump har förklarat handelskrig mot resten av världen under ett år då stora avtal ska slutas och ett antal viktiga val kommer att hållas.

Utvecklingen kommer naturligtvis att övervakas noga av våra portföljförvaltare. I slutänden handlar det dock om vilka aktier man väljer. Det blir tydligt när man ser på den senaste utvecklingen i den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Trots att fonden har varit underviktad i de tre starkaste sektorerna råvaror, energi och informationsteknik 2016, ligger fonden mer än tre procent före sitt jämförelseindex, mätt över de senaste 12 månaderna.

En orsak till SKAGEN Kon-Tikis överavkastning är att förvaltarna undvikit de största förlorarna det senaste året och valt ut ett antal vinnare. Fonden har inga investeringar i bolag som rankas bland de 85 sämsta bidragsgivarna i Tillväxtmarknadsindex. Kon-Tikis starka utveckling fortsatte i februari med en avkastning på 6,4 procent mot jämförelseindex 5,9 procent. 

Aktiv förvaltning är viktigare än någonsin

I den globala aktiefonden SKAGEN Global har förvaltarna använt tiden efter Trumps installation till att trimma portföljen. SKAGEN Global har också investerat i Golar LNG, som är specialiserat på transport av gas. Fonden, som ligger lite efter jämförelseindex hittills i år, är väl positionerad för de kommande åren med en avkastningspotential på mer än 30 procent baserat på målkurserna i 35 största positionerna i fonden och en attraktiv värdering med ett P / E 13,7x (estimerat för 2017).

Värderingen av amerikanska aktier nådde nya höjder efter att Trump tillträdde som president och är därmed inne på åttonde året i rad av återhämtning. Det är därför viktigt att vara selektiv i sitt aktieval de kommande åren för den som vill undvika att köpa in sig i en övervärderad marknad. För den som vill maximera sannolikheten för att det är substans – och inte luft – som ligger till grund för aktiekurserna är det viktigare än någonsin med en noggrann analys av de underliggande värdena i bolagen.

Den 25:e januari i år nådde Dow Jones Industrial en milstolpe när indexet passerade en kurs på 20 000 för första gången någonsin. S&P 500 nådde också nya rekordnivåer med en värdering som är 26 procent högre än det historiska genomsnittet. Den amerikanska aktiemarknaden som helhet ser därmed ut att befinna sig på en nivå som enligt tidigare erfarenhet pekar mot måttligare avkastning de kommande tio åren, i synnerhet om man tar in rörelsemarginalerna i beräkningen, vilka mer eller mindre legat på en genomsnittlig nivå på 12 procent de senaste 20 åren. 

Blandad utveckling i de mindre fonderna

Februari månad bjöd på blandade resultat för SKAGENs mindre fonder. Både SKAGEN Vekst, SKAGEN Focus och SKAGEN m2 hade en tuff månad, och levde inte upp till de senaste 12 månadernas goda utveckling. Därmed ligger både SKAGEN Focus och SKAGEN m2 lite bakom sina jämförelseindex, medan SKAGEN Vekst fortfarande ligger före. Generellt är utsikterna goda för den kommande rapportsäsongen. Bland de portföljbolag som rapporterat hittills har mer än hälften överraskat på uppsidan.

I statusrapporterna kan du hålla dig uppdaterad om utvecklingen i SKAGENs aktie- och obligationsfonder.

 

Se också: Har amerikanska aktier toppat för denna gång?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.