Till innehåll på sidan

På valmötet omvaldes Martin Petersson som andelsägarvald styrelsemedlem för en period på två år fram till valmötet 2019.  Han valdes med 97,2 procent av rösterna.

Per Olof Höglund omvaldes som medlem av valberedningen fram till valmötet 2020 med 97,2 procent av rösterna.

SKAGENs styrelse

 

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.