Till innehåll på sidan
Bild på president Donald Trump
Trots president Donald Trumps hårda retorik mot Nordkorea i FN och oro för ett förestående atomkrig, var marknadsutvecklingen överraskande stabil under tredje kvartalet. Foto: Bloomberg.

2017 fortsätter att överraska med sin egen logik. Trots hotet om atomkrig och förnyad geopolitisk oro, nådde aktiemarknaderna rekordhöga kurser vid slutet av det tredje kvartalet.

Samtidigt fortsatte tillväxtmarknaderna att utmärka sig och slog ännu en gång de utvecklade marknaderna. Därmed fortsätter investerare för åttonde månaden i rad att flockas kring tillväxtmarknaderna. Detta beror inte minst på att de fundamentala ekonomiska nyckeltalen fortsätter att förbättras, kombinerat med en svagare amerikansk dollar, lägre räntor och inflation samt högre råvarupriser. Sammantaget eldar det på utvecklingen i flera tillväxtmarknadsländer.

Den positiva utvecklingen smittar också av sig på vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki. Fonden steg med 2,2 procent under kvartalet, vilket var något lägre än jämförelseindex. Det beror bland annat på undervikten i kinesiska aktier och att Hyundai Motor, Sabanci och Mahindra drog ner resultaten. Hyundai Motors kvartalssiffror var en besvikelse och bolaget pressas hårt av minskad efterfrågan i USA och Kina. Den ryska livsmedelskedjan X5 Retail Group och den brasilianska banken Banrizul blev kvartalets bästa bidragsgivare.

God spridning i SKAGEN Global

Aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare använde sitt breda globala mandat till att ta in fem nya spännande bolag under tredje kvartalet. Tillsammans ger dessa en god spridning både geografiskt och sektormässigt. Nykomlingarna är det tyska fastighetsbolaget Deutsche Wohnen, den amerikanska mjukvaru- och laboratorieutrustnings-bolaget Waters Corporation, forskningsbolagen Beazley och Chubb, samt den schweiziska hisstillverkaren Schindler. Sju bolag såldes ut ur portföljen, däribland AIG, State Bank of India, General Electric, Kingfisher och Akzo Nobel.

SKAGEN Global ligger i linje med jämförelseindex hittills i år med en avkastning på 5,1 procent, trots att fonden tappade lite terräng relativt sett under kvartalet. Detta berodde bland annat på Medtronic, G4S och General Electric, vilka drog ner resultatet under kvartalet. På vinnarsidan utmärkte sig NN Group, Baidu och Samsung Electronics.

Øyvind Fjell trimmar SKAGEN Vekst

I början av det tredje kvartalet tillträdde Øyvind Fjell som ny huvudförvaltare i den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst. Under hans första tre månader, har den prisbelönta förvaltaren redan satt sin prägel på portföljen med en större rockad. En rad bolag fick lämna portföljen under tredje kvartalet, då de nått kursmålen - däribland Continental, Philips Lightning och eBay. Dessutom såldes Norwegian Air Shuttle, Teva Pharmaceutical, H&M, Roche och Ericsson ut, för att bereda plats för andra bolag med större potential för avkastning. Den nye huvudförvaltaren inriktar sig på at lägga till nya nordiska kvalitetsbolag, med en övervikt av danska aktier. Under kvartalet togs Vestas Wind, DSV och A.P. Møller-Mærsk in i portföljen.

Utanför Norden har Øyvind Fjell och hans team ökat exponeringen mot tekniksektorn, där fonden köpt in sig i amerikanska Broadcom och Applied Materials, som är specialiserade på cloud computing och AI (artificiell intelligens). 

SKAGEN m2 ser positivt på framtidsutsikterna

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 fortsatte att leverera solid absolut avkastning under tredje kvartalet. Fonden tappade lite relativt beroende på den goda utvecklingen för fastighetsaktier och valuta i Kina och Hongkong, där fonden är underviktad. SKAGEN m2 köpte två nya bolag under tredje kvartalet. Hongkong-baserade Sun Hung Kai Properties har en diversifierad affärsmodell med en stor landreserv och en stark fundamental ekonomi. Detsamma gäller i mycket japanska Sekisui House, som inriktar sig på byggande framförallt i Japan men även i USA, Kina, Australien och Singapore.

Huvudförvaltaren Michael Gobitschek bedömer fortsatt att utsikterna för fastighetsmarknaden är goda. Vinsten och kassaflödet i fastighetssektorn är unik på grund av förutsägbarheten för längden på hyreskontrakten och lånevillkoren. Räkenskaperna är solida och lån refinansieras nu på låga nivåer med lång löptid. I många fall har bolagen i sektorn också goda möjligheter att höja hyresnivåerna, såsom sker på den tyska och spanska fastighetsmarknaden. Dessutom är det generellt en god transparens i sektorn.

Japan i sikte för SKAGEN Focus

I den koncentrerade globala aktiefonden SKAGEN Focus, har portföljteamet haft framgång med att gå på aktiejakt i Japan under de senaste kvartalen. Den japanska marknaden har annars länge varit impopulär, vilket har gett attraktiva värderingar på en rad bolag. Sammanlagt har SKAGEN Focus invetserat i sex bolag, som tillsammans står för 15 procent av portföljens värde. I fondens topp tio hittar man Taiheiyo Cement, Softbank och Bank of Kyoto.

Kvartalets bästa bidragsgivare blev den polska dryckesproducenten Stock Spirits efter en stark rapport. Fonden tappade lite relativt sett under kvartalet, vilket inte minst beror på positionen i läkemedelsbolaget Teva, som haft en mindre bra rapportsäsong. Teamet sålde ut det grekiska bolaget Fourlis efter att kursmålet nåtts och priset fyrdubblats sedan starten 2015. I slutet av september innehöll SKAGEN Focus portfölj därmed 33 positioner, där mer än hälften är small- och mid cap-bolag.

Se också:

Alla fondernas statusrapporter 

Fjell stuvar om i SKAGEN Vekst

Reformer i Japan lockar SKAGEN Focus

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.