Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Guldklimpar
Guld i portföljen: Sedan SKAGEN Focus börjat investera i guldproducenten Gold Fields vid årsskiftet har kursen stigit med över 30 procent i lokal valuta.

Det kan sägas vara en klassisk SKAGEN-investering där portföljförvaltarna identifierat ett intressant läge som gått andra investerare förbi. Guldbolaget Gold Fields, som är ett av världens största med en årlig produktion på cirka 2,2 miljoner uns guld.

Missförstått guldbolag

Gold Fields är noterat i Sydafrika men de flesta av bolagets gruvor är belägna i västra Australien. Ett par gruvor finns i Ghana och Peru – endast en i Sydafrika. Trots det handlas Gold Fields till samma värdering som sina sydafrikanska likar, och långt under jämförbara guldproducenter i Australien.

Problemen i Sydafrikas gruvnäring är många, med bland annat hög inflation, myndighetskrångel och brister i arbetsrätt och -miljö. Situationen i Australien är dock betydligt gynnsammare.

För Gold Fields är också transparens, säkerhet, förnybar energi och minimering av koldioxidutsläpp och vattenförbrukning centrala frågor och bolaget har en hög ranking inom hållbarhet.*

– Vi anser att bolaget är ett klassiskt exempel på en tillgång som blivit feldefinierad av marknaden och att det delvis är missförstått. Det förtjänar en betydligt högre värdering, säger portföljförvaltaren Jonas Edholm i SKAGEN Focus.

– Gold Fields är i mindre utsträckning drabbat av de problem som andra sydafrikanska bolag tampas med. En möjlig omstrukturering med en aktienotering i Australien skulle kunna få aktiekursen att stiga markant.

En av världens största guldreserver

Dessutom har Gold Fields sydafrikanska gruva, South Deep, en av världens största guldreserver på runt 80 miljoner uns guld, efter en längre tids problem nu ökat produktionen. Gruvan har överträffat (de lågt ställda) förväntningarna.

Gold Fields står i skrivande stund för drygt tre procent av portföljen. Sedan SKAGEN Focus börjat investera i bolaget vid årsskiftet har kursen stigit med över 30 procent i lokal valuta. Samtidigt har fonden gått ur industriella metaller (koppar, zink, mangan med flera) som gått starkt under flera år, bland annat genom gruvbolagen First Quantum och South 32, som bidrog starkt positivt till fondens utveckling under förra året.

Guld kan ge skydd i portföljen

Guld handlas idag till cirka 1300 dollar per uns efter ett rekordpris på 1900 dollar under 2011. I orostider är guld ett tillgångsslag som anses vara tryggt och enkelt att ta med sig och omsätta i kontanter. Tillgångsslaget har också historiskt varit ett bra skydd mot inflation.

Nackdelen är att en guldtacka inte genererar ränta eller utdelning. Därför är guld en räntekänslig tillgång som blir mest attraktiv vid noll- eller låg ränta på bankkontot. En investering i ett guldbolag som Gold Fields kan sägas vara en motvikt till övriga portföljen, som gynnas av att guldpriset stiger vid oro på börsen och geopolitisk spänning som exempelvis med Nordkorea just nu.

– Det är viktigt att poängtera att vår investering i Gold Fields inte bygger på en stark uppgång för guldpriset i sig. När vi började köpa aktien kunde vi observera mer än femtio procents uppsida i aktiepriset baserat på nuvarande guldprisnivåer. Vi kan dock uppskatta den potentiellt mer defensiva prägel den ger den totala portföljen, säger Jonas Edholm.

Se också:

Reformer i Japan lockar SKAGEN Focus
Impopulära italienska bolag i SKAGEN Focus
Den globala aktiefonden SKAGEN Focus 
SKAGENs investeringsfilosofi 

Kuriosa:

Guld liknas idag faktiskt med kryptovalutor som Bitcoin med flera. Både guld och dessa valutor finns i begränsad mängd och är oberoende av nationalstater. Men medan Bitcoin hittills i år har stigit med svindlande 300 procent har guld haft en blygsammare utveckling (upp drygt 10 procent sedan årsskiftet).

* Dow Jones Sustainability Index (DJSI): bolagsscore 83 procent, topp 5-rankat gruvbolag.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up