Till innehåll på sidan
Porträttbild på en man
Øyvind Fjell tog över förvaltningen av aktiefonden SKAGEN Vekst i juli. Han har många nya idéer för hur fonden ska förvaltas.

Då Øyvind Fjell tog över förvaltningen av aktiefonden SKAGEN Vekst tillsammans med Alexander Stensrud i början av juli var det med ödmjukhet och stora förväntningar. Här berättar han  hur han använt tiden sedan dess och vilka förväntningar han och Alexander har för fondens framtid.

Vilka erfarenheter från den nordiska aktiemarknaden tar du med i förvaltningen av SKAGEN Vekst?

– Den nordiska marknaden är verkligen min "hemmaplan" eftersom jag har jobbat i mer än nio år som förvaltare av nordiska aktier. Jag känner marknaderna väl och vet hur de beter sig i olika börsklimat, och inte minst känner jag ett flertal bolag mycket väl efter att ha följt dem i många år.

De nordiska börserna kompletterar varandra mycket väl på branschnivå, samtidigt som företag i allmänhet är välskötta och har god bolagsstyrning. Det återspeglas i avkastningen som historiskt har genererats på dessa marknader – den är mycket högre än avkastningen för majoriteten av andra jämförbara regioner. Med det sagt så finns det många cykliska bolag på de nordiska börserna, och det är uppenbart att avkastningen för dessa inte är lika god under alla perioder. Jag tänker då speciellt på branscher som råvaror (olja, skog, metaller), industri/shipping och finans.

Jag tror att nyckeln till framgång i nordisk förvaltning framförallt finns i Danmark där man kan hitta stabila och bra bolag som kan balanseras mot den mer cykliska exponeringen längre norrut. Jag känner många av de danska bolagen mycket väl eftersom jag har tillbringat mycket tid på att leta efter dansk "dynamit", och vi har redan sett de danska aktierna i SKAGEN Vekst öka i värde sedan jag tog över.

Vilka förändringar har skett i portföljen sedan du började?

– Alexander och jag satte oss relativt tidigt ner för att bli eniga om några målsättningar för portföljen. En av dessa var att vi önskar koncentrera portföljen kring ännu färre bolag, och såklart i de aktier där vi ser de bästa utsikterna. I skrivande stund finns 44 bolagi portföljen, mot 50 när jag tog över. Vi önskar på sikt ha mellan 30-40 bolag, gärna i den lägre änden av detta intervall.

När det gäller specifika förändringar har vi tagit in två amerikanska teknikföretag som jag tycker är väldigt spännande, Broadcom och Applied Materials. Dessa tillför exponering mot spännande ämnen som cloud computing och AI (artificiell intelligens), samtidigt som de är attraktivt prissatta. Vi har också ökat vår exponering mot råvaruaktier, däribland Anglo American, Boliden och Outokumpu. Dessa bolag har för närvarande starka vinster samtidigt som de handlas till låga multiplar i förhållande till andra cykliska bolag, till exempel inom industrisektorn.

En annan nykomling i portföljen är Lonza, ett schweiziskt bolag med särskild kompetens inom tillverkning av läkemedel och kemiska ingredienser. Det är ett stabilt bolag med goda tillväxtmöjligheter och attraktiv prissättning, vilket tillför diversifiering och balans till portföljen.

Av de större positionerna har vi sålt ut Continental and Norwegian. För Continentals del ser vi nu en period där det händer mycket inom bilindustrin, vilket kommer att kräva stora investeringar för bolaget, och vi anser därför att pengarna kan allokeras bättre på andra håll. När det gäller Norwegian tycker jag att de varit en besvikelse operationellt, med kostnader som inte är under kontroll, och därmed valde vi att sälja ut sett ur ett riskperspektiv. Jag vill fortfarande inte utesluta att vi kan komma att äga aktien igen vid ett eller annat tillfälle. De flesta av de positioner vi har sålt ut är emellertid mindre, i genomsnitt cirka en procent, och har inte varit av avgörande betydelse för portföljens sammansättning.

Hur har det varit att anpassa dig till SKAGENs investeringsstil?

– Det mest positiva är våra gemensamma värderingar som jag delar med de andra i portföljteamet, vilket leder till produktiva och bra diskussioner. Det finns också många positioner i de andra fonderna som kan tas rätt in i SKAGEN Vekst – det är en tydlig styrka för oss i Vekst att det finns tio andra förvaltare som också letar efter globala idéer.

När det gäller positionernas storlek beror det bland annat på vad vi anser att risk/reward är för aktien, hur den passar in i portföljen och dess underliggande likviditet. Normalt tenderar jag att försöka komma in i positionen relativt snabbt med en andel som gör skillnad. Om vi förväntar oss att vikten av en position ska vara tre procent av portföljen, skulle jag vilja köpa runt hälften ganska snabbt och sedan öka positionen om jag ser att den fungerar som förväntat.

Det här är lite annorlunda än vad SKAGEN historiskt har gjort, men om du tillbringarför mycket tid med att bygga upp en position som redan går bra, riskerar du att missa tåget – och det kan vara extremt frustrerande. När jag säljer en aktie har jag andra alternativ som jag vill investera i. Det kan vara att det fundamentala är fullvärderat, så då är det endast aktiens likviditet som sätter gränserna. Eftersom jag föredrar likvida aktier så tar det sällan lång tid att sälja ut en position.

Jag är övertygad om att vi har en väldigt bra utgångspunkt för att skapa goda resultat och att vi har en produkt som många kommer att finna attraktiv.

Läs också:

Aktiefonden SKAGEN Vekst

Ödmjuk stjärnförvaltare

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.