Till innehåll på sidan
Aktiekurserna fortsatte upp i oktober med giganter som Microsoft, Alphabet, Apple och Amazon i täten. Detta spred sig till i stort sett alla delar av aktiemarknaderna. Foto: Bloomberg.

En rad positiva makroekonomiska nyheter och en stabil start på rapportsäsongen bidrog ytterligare till den breda globala uppgången i aktiekurser, som hittills präglat året. Den globala uppgången inkluderar även tillväxtmarknaderna. Vi är nu inne på det andra året med ett stabilt inflöde till tillväxtmarknaderna och en solid överavkastning jämfört med utvecklade marknader. Trots det handlas bolagen till 25 procents rabatt i förhållande till bolag i utvecklade marknader.

Sydkoreanska resultat lyfte SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tiki hade en god månad både relativt och absolut. Det berodde delvis på att de sydkoreanska bolagen Samsung Electronics, Hyundai Motor och LG Electronics kom med starka rapporter i oktober. I allmänhet har kvartalets rapportsäsong startat väl för fonden, där investeringarna i State Bank of India, Naspers och den nya investeringen i Gree Electronics också bidragit positivt.

De största negativa bidragsgivarna under månaden var Banrisul och X5 Retail, men båda har totalt sett bidragit positivt hittills i år. SKAGEN Kon-Tiki köpte in sig i det kinesiska ingenjörsbolaget Hollysys som specialiserat sig på tågverksamhet, samt i den ryska livsmedelskedjan Lenta. Dessutom fortsatte teamet att konsolidera portföljen i oktober genom att sälja ut några av de mindre innehaven.

Stark rapportsäsong för SKAGEN Global

SKAGEN Global hade också en solid månad, vilket delvis berodde på goda resultat från flera av de största innehaven i portföljen. De bästa bidragsgivarna i oktober var Microsoft, Samsung Electronics och 3M. Alla rapporterade bättre siffror för tredje kvartalet än vad marknaden hade förväntat sig.

Läkemedelsbolaget Merck drog ner månadens prestation. Bolaget rapporterade 12-18 månaders försening i uppföljningsstudierna för sitt cancerpreparat.

Informations- och analysleverantören RELX Group är en ny position i fonden. Bolaget genomgår stora förändringar – från att vara ett litet omodernt informationshus till ett innovationsdrivet dataanalysbolag.

De två läkemedelsbolagen Merck och Roche såldes ut ur portföljen. Roche har gett ett betydande bidrag till den absoluta avkastningen sedan teamet köpte aktien. Fonden sålde också av Toyota Industries efter en stark kursutveckling.

Minneskort bidrog till en stark månad i SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst hade också en god månad både relativt och absolut, vilket delvis berodde på positiva kvartalsrapporter från ett antal av fondens viktigaste investeringar. Särskilt investeringarna inom halvledare, i synnerhet Samsung, Broadcom och Applied Materials, gav solid avkastning baserat på starka siffror och förväntan om högre priser på minneskort.

En annan stark bidragsgivare var bryggerjätten Carlsberg, som signalerade bättre priser och tillväxt.

De negativa bidragen kom främst från bolag med exponering mot råvaror.

Under månaden sålde teamet ut ett antal mindre innehav, liksom det japanska teknikbolaget SBI Holding efter en period med stark avkastning.

Det tyska flygbolaget Lufthansa togs in i portföljen under oktober. Teamet köpte också aktier i Borr Drilling och Golden Ocean.

Omega Protein satte åter sin prägel på SKAGEN Focus

Den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus levererade också en god absolut avkastning, men tappade en del mark i förhållande till sitt jämförelseindex i oktober. En av de bästa bidragsgivarna blev en gammal kändis i fonden. Omega Protein har varit en stark bidragsgivare sedan lanseringen 2015. Teamet har minskat och ökat positionen flera gånger under de senaste åren. I somras gick en aktivistinvesterare in i bolaget, och i oktober kom ett bud från ett privat kanadensiskt bolag på 32 procent över marknadsvärdet. SKAGEN Focus sålde då huvuddelen av innehavet till denna nivå.

Den ökade exponeringen mot Japan bidrog också positivt till avkastningen, vilket framför allt berodde på starka resultat från Softbank och Bank of Kyoto. Teamet reducerade positionen i Softbank, Alphabet och Taiheiyo Cement efter goda resultat. Den irländska bilsätestillverkaren Adient lämnade portföljen när aktien nådde kursmålet. Under månaden köpte SKAGEN Focus den brasilianska socker- och etanolproducenten Sao Martinho samt den japanska bilreservdels-leverantören Tachi-S.

Fem år med fastigheten SKAGEN m2

SKAGENs fastighetsfond firade en viktig födelsedag under oktober. SKAGEN m2 kan se tillbaka på fem lärorika och framgångsrika år. Efter en utmanande period under fondens första år har SKAGEN m2 gått mycket stark de senaste åren. 2016 låg fonden i topp bland alla 83 fastighetsfonder som är noterade i Norge enligt Morningstar.

Sett till fondens resultat de senaste tre åren placerar sig fonden bland de tre bästa av alla fastighetsfonder i Europa, mätt från 1 oktober enligt analysverktyget Morningstar Direct. På jubileumsdagen den 31 oktober 2017 låg fonden 4 procentenheter över sitt jämförelseindex hittills i år, och en absolut avkastning på 12,7 procent.

På vår sida med rapporter kan du följa utvecklingen i alla SKAGENs aktie- och räntefonder. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad varje månad, missa inte att prenumerera här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.